Velkommen som censor på Odder Gymnasium!

Du har modtaget et brev som censor - det kan også læses her. Der er bl.a. information om forplejning, transport til gymnasiet mv. Brevene med rækkefølgelister og ved AT-eksaminer også synopser er sendt fra gymnasiet med post tirsdag den 22. maj.

Når du møder om morgenen, bedes du henvende dig på skolens kontor, hvor opdateret rækkefølgeliste samt karakterlister vil ligge klar. Vi vil også være behjælpelig med at finde din eksaminator.

Vi anvender det studieadministrative system Lectio på OG, hvor det enkelte holds undervisningsbeskrivelse fremgår. Skal du fx være censor på 1z bi, vælges Hold > Biologi > 1z bi > Studieplan > Undervisningsbeskrivelse

Hvis du har spørgsmål, kan eksaminator kontaktes via mail - adressen er initialer @odder-gym.dk
Desuden kan du henvende dig til den eksamensansvarlige pædagogiske leder Lise Nygaard (LN) på LN@odder-gym.dk -med spørgsmål omkring det formelle/administrative, i tvivlstilfælde omkring tider ol. Ligeledes kan skolens kontor kontaktes på telefon 86 54 45 00 (åbent dagligt 7.45-15.30).