eksemplariske opgaver

Eksemplariske opgaver

Her har vi samlet nogle eksempler på SRP-opgaver fra OG.

Læs opgaverne og brug dem som udgangspunkt for en diskussion i klassen og med læreren om, hvad der kendetegner en god opgave. Er du i tvivl, kan du altid spørge din faglærer eller vejleder.

Det er desværre ikke muligt at vise eksempler for alle fagkombinationer. 


Alle opgaverne har fået enten 10 eller 12, men det betyder ikke, at det er perfekte opgaver.
Opgaverne kan inspirere jer til f.eks. hvordan man inddrager kildemateriale eller laver gode overgange mellem afsnit, men det er altså ikke en "facitliste" til at lave en god opgave.

 

Fra Reform 2017:
Dansk A - Bioteknologi A
Dansk A - Bioteknologi A
Dansk A - Bioteknologi A
Engelsk A - Mediefag B
Engelsk A - Psykologi B
Engelsk A - Psykologi B
Samfundsfag A - Mediefag B
Samfundsfag A - Psykologi C
Bioteknologi A - Fysik B
Bioteknologi A- Idræt B
Bioteknologi A - Kemi A
Bioteknologi A - Psykologi C

 

 

OBS:  Nedenstående eksemplariske opgaver er alle fra den gamle ordning (før Reform 2017)
Spansk - Samfundsfag
Dansk - Matematik
Dansk - Engelsk
Engelsk - Historie
Engelsk - Psykologi
Musik - Historie
Musik - Fransk
Musik - Tysk
Spansk - Engelsk
Matematik - Historie
Fysik - Matematik
Fysik - Kemi
Samfundsfag - Engelsk
Matematik - Samfundsfag
Bioteknologi - Dansk
Latin A - Historie A

Matematik A - Bioteknologi A

Opgaven er et eksempel på anvendelse af bioteknologiske overvejelser i opbygningen af en matematisk model, og efterfølgende anvendelse af model til vurdering af forskellige tiltag - herunder bioteknologiske. Opgaven er et eksempel på at man godt kan gennemføre matematisk ræsonnement på højt niveau uden traditionel matematisk bevisførelse.

Bioteknologi A - Fransk

Fagsammensætningen er utraditionel, opgaven er eksemplarisk i sin opbygning og velargumenteret i sit indhold, fagene spiller sammen på en fin måde. Desuden er opgaven eksemplarisk for sit fine sprog, hvilket gør den læsbar også for elever, der ikke har de 2 fag.

Engelsk A - Psykologi

Opgaven har udvalgt relevant teori i psykologi og redegørelsen hænger rigtig fint sammen. Forskerne og deres forskningsmetoder bliver fint afklaret i redegørelsen, der laves en delkonklusion, som danner en overgang fra redegørelse til analyse. Analysen kommer i dybden med romanen samtidig med, at den fint får indflettet begreber fra redegørelsen - dog uden det sker på bekostning af en dybdegående analyse af romanen. Diskussionen inddrager fint selvvalgt materiale og trækker tråde tilbage til både redegørelse og analyse. Der er endvidere anvendt meget litteratur i opgaven - også på engelsk. Der er god sammenhæng mellem afsnit og i hele opgave generelt.