Studieretningsopgaven (SRO)

SRO (2g)

Studieretningsopgaven (SRO)

I 2g skal du lave en tværfaglig opgave i dine studieretningsfag (i nogle klasser også faget på B-niveau). Her ligger fokus især på at formidle en tværfaglig problemstilling og integrere de to fag, så de fremstår som en helhed.

Efter opgaven skal du skrive dine erfaringer og fokuspunkter i dit selvevalueringsskema.

Opgaven skal fylde 6 - 10 sider.
Opgaven skrives i januar.

"De, der skriver klart, har læsere; de, der skriver uklart, har kommentatorer."

Formål
Formål

Formål og krav

Formål
I 1g gjorde du dig nogle erfaringer med opgaveprocessen, materialesøgning og opbygning af opgaven. Disse erfaringer skal du trække på i SRO'en. Du forventes derfor at se på de kommentarer, du fik fra vejlederne i 1g samt på dit selvevalueringsskema.

Her i 2g skal du således  arbejde videre med disse kompetencer, ligesom du skal lære at arbejde med to forskellige fag og forene dem i en opgave, så de fremstår som en helhed. Endvidere vil SRO give anledning til at diskutere og forstå forskellen mellem inspiration, plagiat og sampling. Find flere informationer på vores side om plagiat og snyd - her ligger endvidere et inspirationsdokument særligt rettet SRO formålene. 

Du får én karakter for opgaven, som delvist vil udgøre karakteren i begge fag. 
Du skal aflevere opgaven for at gå videre i 3g.

Krav
I SRO vil dine lærere præsentere dig for 2 – 3 opgaveformuleringer inden for et tværfagligt emne, som du kan vælge imellem. Begge dine lærere vil være vejledere i opgaveprocessen ligesom der er indlagt skrivedage, hvor du enten kan arbejde på skolen eller hjemme.
Bemærk at opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på engelsk (abstract). Efter aftale med læreren kan dette indgå som aflevering i engelskundervisningen

Opgavens omfang er 6 - 10 sider eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Der er afsat 20 timer til opgaven.

Opgaven afleveres efter aftale med vejlederne – typisk efter sidste skrivedag.

Indhold
Indhold

Indhold

SRO indeholder altid følgende elementer: 

  • Forside (med navn, klasse, titel, vejledere, dato for aflevering)
  • Abstract (afleveres evt. i engelsk efter aftale med engelsklærer)
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning
  • Besvarelse af selve opgaven (inklusiv eventuelle metodiske overvejelser)
  • Konklusion
  • Noter og litteraturhenvisninger (kan også stå i opgaven som fodnoter)
  • Litteraturliste
  • Eventuelle bilag
  • Dit udfyldte selvevalueringsskema
Køreplan, Eksempler, Evaluering
Køreplan, Eksempler, Evaluering

Køreplan, eksempler, evaluering og lidt til vejlederne

Køreplan
Se årets køreplan for SRO.  

Eksempler
Du kan finde inspiration til din SRO her.
Se eksempler på 3g-SRP'er her.

Evaluering
Du skal udfylde dit selvevalueringsskema med dine erfaringer fra opgaven, så du ved, hvad du skal være særlig opmærksom på i 3g.  

Der er afsat to lektioner til tilbagelevering af opgaven. Her vil vejlederne give både fælles og individuel feedback på opgaven. 

Fag indenfor det humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområde har tradition for at bruge Blooms taksonomi, som evalueringsskema 1 er bygget op om.

I naturvidenskab arbejder man i højere grad med SOLO-taksonomien, der afspejles i evalueringsskema 2. Dette er altså forklaringen på, at ikke alle studieretninger arbejder med samme evalueringsskema.

Se selv-evalueringsskemaer:
humanistisk/samfundsvidenskabelig
naturvidenskabelig

Se feedbackskemaer her:
humanistisk/samfundsvidenskabelig
naturvidenskabelig