Opgaveprocessen

Plagiat og Snyd

Plagiat og snyd

På nettet kan du nemt finde sider, der giver "gode råd" til, hvordan man kan snyde i de skriftlige opgaver i gymnasiet. I virkeligheden er det et rigtigt dårligt råd, der kan få store konsekvenser for dig, for der er ikke nogen acceptabel grund til snyd. Hvis der er forhold, der gør, at du ikke kan aflevere til tiden, så skal du altid kontakte Odder Gymnasium. 

I dine opgaver, bliver du bedømt på, om du selvstændigt kan indsamle, bearbejde, strukturere og formidle viden m.m. Din viden bygger naturligvis på bøger, artikler osv. som er skrevet af andre og du skal derfor huske at lave litteraturhenvisninger, så lærer og censor kan se, hvilket materiale, du har brugt. 

I nogle tilfælde kan det være fristende at bruge de formuleringer, der står i dit materiale, fordi det er svært at formulere det på en anden måde, men den går altså ikke: 
Hvis du skriver direkte af fra en anden tekst, skal det stå som et citat. 

Du kan læse mere om litteraturhenvisninger og citater på skriftlighedsportalen under "Opgavens A - Z".  

Bemærk: alle SRP opgaver tjekkes for plagiat i Urkund 

Gode råd
Gode råd

Gode råd

Gode råd:

 • skriv kun stikord ned, når du læser dit materiale og formuler det så med dine egne ord 
 • vær omhyggelig med løbende at skrive litteraturhenvisninger ned, så opgaven bliver dokumenteret korrekt 
 • undgå helt at copy/paste 
 • pas på med at lade dig inspirere af opgaver på nettet o.lign. Det kan blive svært at distancere sig fra den oprindelige opgave. Evt. kan du nøjes med at læse indledningen og se på litteraturlisten. 
Hvornår er det snyd?
Hvornår er det snyd?

Hvornår er det snyd?

Det betragtes som snyd, hvis: 

 • du genbruger opgaver eller dele af opgaver, der allerede er rettet og bedømt af en lærer 
 • du afleverer opgaver eller dele af en opgave i eget navn, som du har kopieret fra f.eks. Studieportalen, kammerater etc.
 • hvis du får andre til at lave din opgave!
 • du afskriver tekst fra lærebøger eller andre materialer uden at angive en litteraturhenvisning. 


Bemærk at selv om du angiver en litteraturhenvisning, så betragtes det selvfølgelig ikke som selvstændigt arbejde og de(t) pågældende afsnit vil ikke indgå i bedømmelsen. 

Konsekvenser
Konsekvenser

Konsekvenser

På Odder Gymnasium er der følgende konsekvenser af snyd i opgaven: 

 

 • I almindelige afleveringer vil du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Det giver ikke mening at lærerne vurderer noget, som du ikke selv har lavet.
 • Ved gentagelse vil rektor blive involveret og der vil blive tildelt en skriftlig advarsel i henhold til skolens ordensregler. Ved yderligere gentagelse vil der dernæst iværksættes sanktioner i forhold til at gå til eksamen i alle fag og evt. miste retten til SU. 
 • Ved eksamensopgaver vil afskrift af betydelige dele af opgaven medføre at eksamen ikke betragtes som aflagt, og man skal derfor til ny eksamen i næste ordinære termin eller man får karakteren -3 for prøven.

Andre relevante emner fra skriftlighedsportalen