Opgaveprocessen

Opgaveprocessen

Opgaveprocessen

Den skriftlige formidling er noget man skal lære og i løbet af de tre gymnasieår får du opbygget en erfaring ud fra de skriftlige opgaver i de enkelte fag og de større skriftlige opgaver.
Det er vigtigt at bruge disse erfaringer, så du bedst muligt kan tilrettelægge opgaveprocessen. Ved du med dig selv, at du er lang tid om at komme i gang, kan det f.eks. være en god idé at lave en aftale med din vejleder om tidsfrister.

Her på siden får du gode råd til de forskellige faser i opgaveprocessen fra indkredsning af emne til den sidste korrektur!

"Man kan ikke dække over manglende indhold ved at bruge flere ord"

Materialesøgning
Materialesøgning

Materialesøgning

Materialesøgning

Fundamentet for en god opgave er den litteratur og det materiale, du bruger, og du bør derfor afsætte god tid til at søge efter litteratur og andet materiale.    
Uanset i hvilket fag du skriver, vil man forvente, at du inddrager litteratur, og det er derfor ikke hensigtsmæssig at bygge sin opgave udelukkende på materiale fra Internettet.

 
Odder bibliotek vil meget gerne hjælpe dig med at finde relevant litteratur til din opgave. Du kan starte med at søge på Odder Bibliotek, og kan evt. booke hjælp fra en bibliotekar for personlig hjælp (se her hvordan du booker en bibliotekar). Det siger sig selv, at jo bedre du er forberedt, jo bedre hjælp kan de give dig og så skal du selvfølgelig have et gyldigt lånerkort! Se også denne folder fra Odder Bibliotek.

Du kan også søge på de større databaser Aarhus kommunes biblioteker og på www.bibliotek.dk
Begge steder kan du bestille bøger og tidsskriftsmateriale til dit lokale bibliotek. 

 

Via Odder Gyms hjemmeside kan du tilgå Infomedias mediearkiv, hvor du fx kan søge artikler. 
 
Brug af internettet. 
Der findes meget godt og anvendeligt materiale på Internettet, men også meget bras. Du skal derfor altid være opmærksom på:

 • HVEM der står bag siden
 • HVAD er formålet med siden
   

Der er f. eks. stor forskel på om en hjemmeside er forfattet af hr. Jensen, der er amatørastronom eller en videnskabelig forening. 

Desuden bør du angive dato for, hvornår, du har besøgt siden samt printe de informationer, du bruger, da hjemmesider ofte ændres eller lukkes ned.

Gode råd til søgning på internettet:

 • Brug citationstegn fx "moderne gennembrud" 
 • Brug Google Scholars, som er en særlig afdeling for videnskabelig litteratur

 

Se også denne video fra Bibliotek.dk om materialesøgning. 

 

Når du har fået dit materiale hjem

Nu skal du danne dig et overblik over materialet og beslutte dig for, om det er anvendeligt til besvarelse af din opgaveformulering. 

 • læs indholdsfortegnelsen og indledningen. 
 • læs konklusionen 
 • læs udvalgte afsnit i bogen 
 • print relevante artikler fra internettet/databasen 
 • lav en liste over hvilket materiale, du vil bruge til de forskellige afsnit
 • husk at notere ned, hvor du har informationerne fra, så du kan lave korrekte litteraturhenvisninger. 
Faserne
Faserne

Faserne

Uanset hvilken større skriftlige opgave, du skal skrive, består opgaveskrivningen af forskellige faser: 

Valg af emne
Først og fremmest skal du vælge fag og emne. Du kan altid finde inspiration på fagenes sider på undervisningsportalen EMUen 

Hvis du vil lave eksperimentelt arbejde i samarbejde med ekstern institution, så skal du starte i god til med at tage kontakt.

Materialesøgning
I denne fase skal du typisk søge bredt om emnet. Efterhånden som du læser dig ind på et fokus, skal du finde materiale, der handler mere specifikt om det emne, du vil skrive om.

Afgrænsning af emne
Det er vigtigt, at din opgave har et klart fokus. Hedder din opgave f.eks. ”Den Kolde Krig”, er det så bredt et emne, at det hurtigt bliver for overfladisk og redegørende. Afgrænser du emnet til f.eks. ”Årsager til den Kolde Krig” har du på den måde valgt et fokus, og afgrænset emnet. Det vil i sidste ende give dig bedre mulighed for at gå i dybden; noget der lægges meget vægt på i SRP’er.

Vejledning
Du har mulighed for at få vejledning i de forskellige faser af opgaveskrivningen. Din vejleder kan hjælpe dig med at afgrænse emnet, faglige problemstillinger m.m. Vær opmærksom på, at vejledning fungerer bedst, hvis den der skal vejledes har gjort sig nogle tanker om, hvad han/hun gerne vil. Så gør dit bedste for at møde velforberedt op; skriv gerne spørgsmål ned, medbring en disposition og husk at skrive ned under vejledningen!  

Skriveprocessen 
Det er en god idé at komme i gang med at skrive med det samme. Noget af det du skriver i starten, skal måske kasseres, men det hjælper dig til at få overblik over emnet. Der er ingen ”rigtig” rækkefølge at skrive i, så du må finde ud af, hvad der virker for dig.  Brug gerne de redskaber, du kender fra den daglige undervisning: hurtigskrivning, mindmaps, brainstorming etc. Ligeledes er det vigtigt at lave en disposition for opgaven samt en arbejdsplan.

Overvej hvilke udfordringer og hvilke succeser du har haft i opgaverne i 1g og 2g, samt hvordan du har brugt din tid: 

 • Får du fundet materialet i ordentlig tid? 
 • Kommer du i gang? 
 • Er du slem til overspringshandlinger? 
 • Er du god til at strukturere din tid?  
 • Husker du at opgaven skal have konklusioner? 
 • Får du rettet sproglige fejl? 
 • Er formalia i orden?  
 • osv.
Vejledningen
Vejledningen

Vejledningen

I menupunktet ”større skriftlige opgaver” vil du altid kunne finde den gældende køreplan til den større skriftlige opgave, du skal i gang med. I køreplanen vil det også fremgå, hvornår der er vejledning. 
Der kan være forskellige formål med vejledningen, f.eks. udarbejdelse af en problemformulering eller afklaring af  faglige problemstillinger. Uanset hvad formålet er, bør du gøre dig klart, at opgaven er dit ansvar, og din vejleder fungerer som rådgiver, der kan hjælpe dig til at komme i gang eller til at komme videre i opgaveprocessen.

Sådan får du mest muligt ud af vejledningen: 

 • Send i god tid inden vejledningstidspunktet en mail til din vejleder, hvori du beskriver, hvad du gerne vil have vejledning til. Vedlæg evt. et udkast til en disposition eller en problemformulering. På den måde, har I noget konkret at tage udgangspunkt i.
 • Husk at tage notater under vejledningen, så du har overblik over, hvad I har aftalt. 
 • Gør dig overvejelser om dine stærke og svage punkter ud fra de evalueringer, du har lavet efter de(n) første opgaver. Har du f.eks. svært ved at lave en disposition eller overholde en tidsplan kan det være et fokuspunkt i vejledningen.
     

Vigtigt
Det vil ofte være dine faglærere, som er dine vejledere, men skolen kan udpege andre vejledere.  Foruden de skemalagte vejledningstider skal du aftale yderligere vejledning med dine vejledere.
Det er dit ansvar at præsentere vejlederen for dit interessefelt, herunder give forslag til centrale  emner for projektet og præsentere forslag til mulig litteratur.

Find inspiration her.

Andre relevante emner fra skriftlighedsportalen