portaler

Fagenes sider

På fagenes sider har faglærerne på Odder Gymnasium beskrevet, hvad der er særligt gældende for deres fag i forbindelse med de større skriftlige opgaver. 

Du kan her læse om, hvilken litteratur og materiale, man typisk anvender i faget, hvad man bør vide om taksonomi og metode, samt hvordan faget kan indgå i tværfagligt samarbejde.