De store skriftlige opgaver

De store skriftlige opgaver på STX

De store skriftlige opgaver

Der er tre større skriftlige opgaver på gymnasiet. De to opgaver i hhv. 1g og 2g klæder dig på til at kunne skrive studieretningsprojektet i 3g. Du vil nemlig opdage, at der er andre krav til en større skriftlig opgave end til de opgaver, du er vant til fra den daglige undervisning.

Om Skriftlighedsportalen: 
På denne portal finder du alle de oplysninger, du har brug for, når du skal lave de større skriftlige opgaver i gymnasiet:

  • beskrivelse af DHO (1g), SRO ( 2g) og SRP (3g)
  • køreplaner for opgaverne med afleveringsfrister m.m.
  • vejledning til opbygningen af opgaven og dens enkelte dele (i opgavens A-Z)
  • gode råd til opgaveprocessen
  • information om plagiat og snyd
  • eksempler på gode opgaver, som du kan lade dig inspirere af.

Det er meningen, at du skal kunne finde alle oplysninger og mange gode råd både før du går i gang med opgaven, og mens du er i skriveprocessen. 

Anvendt litteratur: 
Back, Niels Randbo og Jean- Christoffe Balmisse: SRP-bogen 2011

EMU: STX

"Det at være forfatter handler om at tage en tube fiskelim og klistre sig fast på stolen og blive ved og ikke give op."

Dansk- /Historieopgaven
Dansk- /Historieopgaven

Dansk- / historieopgaven (DHO)

1g-opgaven i dansk eller historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. F.eks. hvordan man skriver en god indledning, dokumentere sin opgave med litteraturhenvisninger, laver en litteraturliste etc.

Der er desuden fokus på materiale- og litteratursøgning. Her vil du lære, hvordan du finder relevant materiale på biblioteket og hvilke overvejelser, du bør gøre dig, når du bruger materiale fra internettet. 

Opgaven skal være på 5 – 8 sider (eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Din vejleder vil give dig feedback på, hvad der fungerede godt i din opgave og hvad du skal arbejde videre med i Studieretningsopgaven i 2g.

Opgaven skrives i april /maj.

Læs mere om DHO her 

Studieretningsopgaven
Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven (SRO)


I 1g gjorde du dig nogle erfaringer med opgaveprocessen, materialesøgning og opbygning af opgaven.  Disse erfaringer skal du trække på i SRO'en. Du forventes derfor at se på de kommentarer, du fik fra vejlederne i 1g samt på dit selvevalueringsskema. 

Her i 2g skal du således  arbejde videre med disse kompetencer, ligesom du skal lære at arbejde med to forskellige fag og forene dem i en opgave, så de fremstår som en helhed.  

Der vil også være fokus på at diskutere og forstå forskellen mellem inspiration, plagiat og sampling.

Opgaven skal være på 6 - 10 sider (eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste).   

Du får én karakter for opgaven, som delvist vil udgøre karakteren i begge fag. 
Du skal aflevere opgaven for at gå videre i 3g. 

Opgaven skrives i januar. 

Læs mere om SRO her 

Studieretningsprojektet
Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet (SRP)

I Studieretningsopgaven skal du trække på de erfaringer, som du har fået i arbejdet med opgaverne i 1g og 2g.

Opgaven skal være tværfaglig, hvor mindst ét af dine studieretningsfag på A-niveau skal indgå og det andet fag skal være på mindst B-niveau. 

Studieretningsprojektet er et eksamensprojekt og indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2. 

Opgaven skal være på 15 - 20 sider. 

Opgaven skrives i november/december.

Læs mere om SRP her