Kompetenceportal

Her kan du læse om, hvordan OGs teamstruktur er opbygget: 

Klasseteam:

Klasseteamet består af alle klassens lærere. På klasseteammøder aftales f.eks. koordinering af afleveringer, tværfagligt samarbejde og ekskursioner, ligesom der er rum til at diskutere klassens trivsel og (tvær)faglige styrker og svagheder.

Grundforløbsleder/ studieretningsleder:

I hver klasse er der to studieretningsledere ( i 3g dog kun én), der koordinerer samarbejdet mellem klassens lærere og fungerer som bindeled mellem klassen og studievejledning/læsevejledning samt ledelsen.

I kan altid kontakte en studieretningsleder, hvis der er forhold vedr. klassens trivsel eller samarbejde, der skal tages op.

I Grundforløbet er der to grundforløbsledere.

Studietimer:

Studieretningslederne afholder 2 - 3 studietimer med klassen i løbet af et semester. Studietimerne kan både have fagligt fokus (f.eks. SRO) og socialt fokus (f.eks. klassens trivsel). I er altid velkomne til at tilføje emner på dagsordenen.  

Dialogmøder:

En gang hvert semester mødes studieretningslederne fra de forskellige klasser på årgangen med ledelsen. Her er rum til at videndele og udveksle erfaringer og gode ideer.

Studievejleder

Der er tre studievejledere på OG: Dorthe (DS), Mathias (ME) og Birthe (Lu). Læs mere om studievejledernes funktion og træffetider HER 

Læsevejleder

Birthe (Lu) er OGs læsevejleder. Læs mere om læsevejlederens funktion og træffetider HER

Studievalg Østjylland

Vejleder om SU i videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv. Vores kontakt hos STVØ er Torben Tiedemann: tti@studievalg,dk                                                                                                    

Torbens træffetid på OG kan ses i Lectios månedskalender

Relevante links: 

Studievalg Østjylland                                                                                                                                                                            www.ug.dk                                                                                                                                                                          www.studievalgweb.dk                                                                                                                                                                  finduddannelse.dk