Kompetenceportal

Fjerritslev

Fjerritslev

I starten af det nye studieretningsforløb tager hele 1g årgangen to dage til Han Herreds Fritidscenter i Fjerritslev.

Formålet er, at eleverne i de nye studieretningsklasser lærer hinanden bedre at kende og i Fjerritslev vil der bl.a. være en række praktiske og faglige opgaver, som eleverne skal løse sammen.

Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladte på turen. 

Se mere info og en pakkeliste HER.

Programmet kan ses i Lectio. 

Digital dannelse
Digital dannelse

Digital Dannelse

Formål:
Hele 1g årgangen arbejder i en studietime sammen med deres studieretningsledere om deres definition på hvad digital dannelse er.

Lektionen bygger bl.a. på oplægget om digital dannelse

se oplægget her

og i lektionen kan man arbejde med flg dokument om digital dannelse og klassekultur . 

Dokument til arbejde med digital dannelse. 

De gode digitale vaner skal vedligeholdes.

Med udgangspunkt:

  • i klasseteammødets pointer om klassens digitale dannelse og de udfordringer og muligheder, der optræder
  • i Google-dokumentet fra klar fasen, hvor eleverne formulerede deres forventninger og ambitioner til hinanden og egen adfærd
  • i oplægget om digital dannelse fra august

… skal I genopfriske de vaner, som der er ved at danne sig i klassen. 

Hvordan står det til med det fælles Ansvar for undervisningen og stemmer Adfærd overens med Ambitioner?

Tag gerne udgangspunkt i det vedhæftede dokument, hvor der er forslag til forskellige arbejdsopgaver med fx spørgeskemaer, diskussioner, cases osv.

Inspirationsmateriale til at velligeholde de gode digitale vaner :)

Ansvar for egen læring

  • Gymnasiet har en tjeneste til rådighed - Restudy, som man kan og nogle gange skal bruge til at supplere sin undervisning med.
  • Din lærer kan desuden anvende den i undervisningen og som lektie.
  • Formålet er, dels at tilbyde lektiehjælp - også udenfor skolens "åbningstid", - dels at udvikle vores undervisningsmuligheder.

se dokumentet for inspiration

dansk-historieforløbet
dansk-historieforløbet

Dansk - historieforløbet

Under udarbejdelse. 

Dansk-historieopgaven (DHO)
Dansk-historieopgaven (DHO)

da/hi-opgaven

Under udarbejdelse.