Kompetenceportal

Kompetencekøreplan

Klar - parat - studieretningsstart
Grundforløbet på OG er inddelt i to faser, som forbereder den enkelte elev på studieretningsstart.

1) Klar-fasen (august - september):
Eleverne modtages fra grundskolen og screenes i flere fag mhp. en afdækning af den enkelte elevs faglige standpunkt. Screeningsresultaterne danner udgangspunkt for en målrettet, fælles indsats, så alle elever forberedes bedst muligt til næste fase af grundforløbet.

2) Parat-fasen (september - december):
En intensiveret træning med afsæt i elevernes screeningsresultater i faglige og almene studiekompetencer før studieretningsstart i januar.

3) Studieretningsstart (januar):
Elevernes studieretningsidentitet er i fokus fra semesterstart, og der bygges videre på elevens opnåede kompetencer fra grundforløbet.

Hvem gør hvad i grundforløbet:

 - klik for større billede