portaler

Videnskabsteori

Videnskabsteori

Videnskab og videnskabsteori

Der findes faktisk ikke nogen entydig definition på videnskab, men følgende er kendetegn for, hvornår noget kan betegnes som videnskab: 

 

  • Videnskab er udogmatisk og er ikke religion. Man skal være villig til at diskutere rigtigheden af den videnskabelige viden.
  • Man skal kunne argumentere sagligt for sin viden og for sin kritik af viden.
  • Videnskab stræber efter objektivitet. Man stræber efter ikke at være præget af subjektive fordomme og ideer.
  • I videnskab arbejder man systematisk og metodisk, når man producerer viden. 
  • Videnskabelig viden og de metoder, man bruger, skal være offentligt tilgængeligt, så andre kan tjekke resultater og teorier 


Videnskab omfatter i dansk tradition næsten alle former for systematisk viden inden for natur, kultur og samfund og opnås på baggrund af grundige og systematiske videnskabelige undersøgelser.  

Videnskabsteori handler om at beskrive og vurdere videnskabernes teorier og metoder.
Videnskabsteori beskæftiger sig især med følgende to spørgsmål: 

 

  • Hvad kan vi definere som videnskab, og hvordan afgrænses videnskab fra ikke - videnskab? 
  • Hvilke metoder bruger de forskellige videnskaber til at indhente og producere viden? 


Videnskabsteoriens fokus er således at beskrive og vurdere de anvende metoder med det formål at vurdere, om de fremsatte teorier er holdbare. Med kendskab til videnskabsteori bliver du derfor skarpere på:

 

  • at skelne mellem påstand og viden
  • at arbejde metodisk både indenfor og på tværs af naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab 
  • at opstille, besvare og vurdere problemstillinger 


Videnskabsteori på OG 

I den mundtlige eksamination i den afsluttende større skriftlige opgave (SRP) i 3g, skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, der er relevante for opgaven. På OG bliver du klædt godt på til at løse den opgave både i de enkelte fag og i de flerfaglige forløb. Vi bruger bogen Basal videnskabsteori (Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov, Gyldendal 2018) som grundbog fra starten af 2g. 

Den videnskabelige basismodel

I forbindelse med de flerfaglige forløb bliver du introduceret til Den videnskabelige basismodel. Det er et redskab, du kan bruge til at disponere din opgave/dit projekt og til at gøre dig relevante metodiske overvejelser i forbindelse med opgaven/projektet. 

Den videnskabelige basismodel er udarbejdet af Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell. 

Vi har samlet eksempler på videnskabsteoretiske og metodiske spørgsmål, som du kan møde i forbindelse med de flerfaglige forløb, DHO, SRO og SRP. Spørgsmålenes relevans afhænger selvfølgelig af kombinationen af fag og den problemstilling, du arbejder med. Se eksempler HER

 

Kilder: 
Denstoredanske.dk 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Basal videnskabsteori, Gyldendal 2018 s. 9 -15

Se en gennemgang af Den videnskabelige basismodel: Se video.

Den videnskabelige basismodel: 

Andre relevante emner fra AT portalen