portaler

Videnskabsteori

Videnskabsteori

Videnskabsteori på OG  

I den mundtlige prøve i studieretningsprojektet (SRP) i 3g skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, der er relevante for projektet. På OG bliver du klædt godt på til at løse den opgave både i de enkelte fag og i de flerfaglige forløb. 

Vi bruger bogen Basal videnskabsteori (Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov, Gyldendal 2018) som grundbog fra starten af 2g. 

Den videnskabelige basismodel

I forbindelse med de flerfaglige forløb bliver du introduceret til Den videnskabelige basismodel. Det er et redskab, du kan bruge til at disponere din dit projekt og til at gøre dig relevante metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Den videnskabelige basismodel er udarbejdet af Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell. 

Læs mere om videnskabsteori og den videnskabelige basismodel på OGs videnskabsteorisite her