portaler

Fagindhold Fagindhold

Innovation

Innovation = en nytænkende forbedring af noget i verden, som skaber værdi for andre. 

Hvordan arbejder vi med innovation på OG?

På OG arbejder vi med innovation 

 • i fagene
 • i de flerfaglige forløb (særligt det flerfaglige forløb med innovation i 2g)
 • evt. i SRO og SRP

 

Vi tager udgangspunkt i at træne følgende kompetencer: 

 • at kunne opstille innovative problemstillinger ud fra et givent problem
 • at kunne undersøge og afgrænse problemet ved hjælp af faglig viden og faglige metoder
 • at kunne anvende idégenereringsværktøjer og foretage fagligt begrundede valg, som bruges til at finde på relevante løsningsforslag til problemet
 • at kunne vurdere og diskutere vha. fagene, hvor realistisk løsningsforslaget er, og hvilke konsekvenser det kan få
 • at kunne præsentere, vurdere og diskutere løsningsforslaget og dets konsekvenser

 

Hvad er et innovativt løsningsforslag? 

Ved et innovativt løsningsforslag forståes at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver altså ikke være nyt i absolut forstand, men skal bidrage noget nyt i den konkrete sammenhæng.

Eksempler

 • i Holland findes der ”supercykelstier”,  og den idé kan måske bruges til løsning af trafikproblemer i København.

 • En app kan være et løsningsforslag til en borgmester, der gerne vil brande sig bedre overfor unge vælgere. Selve ideen med en app, er jo ikke ny - men bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

 

Hvordan vurderer man innovation? 

For at vurdere om noget er innovativ kræves: 

 • at man kan vurdere om noget nytænkende (hvilket kræver viden om "den gamle verden" og dens tænkemåder) 
 • at man kan vurdere om noget faktisk er en forbedring 
 • at man kan begrunde relevans dvs. argumentere for, at den pågældende verden trænger til nytænkende forbedringer)