portaler

Om flerfaglige forløb på OG

Om flerfaglige forløb på OG

I Lov om de gymnasiale uddannelser står, "at eleverne skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser". (§29 stk.3)

Flerfaglige forløb

På Odder Gymnasium har vi fokus på at gøre dig så dygtig som muligt, så du bliver i stand til at opfylde de krav, du senere bliver stillet overfor på de videregående uddannelser. Derfor har vi udarbejdet en række flerfaglige forløb, der som supplement til den daglige undervisning, gradvist introducerer dig til og træner dig i de kompetencer, som du skal lære for at kunne arbejde akademisk. Alle forløb afsluttes med et skriftligt produkt og en mundtlig formidling af dette produkt. Du vil få grundig feedback fra dine kammerater og lærere, som hjælper dig til at blive bedre.

Basal videnskabsteori og innovation 

I Studieretningsprojektet i 3.g. (SRP) er der krav til, at der skal indgå basale videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser. Derfor vil der til alle flerfaglige forløb være tilknyttet et antal lektioner, der har særligt fokus på basal videnskabsteori og metode som supplement til arbejdet med metode i den daglige undervisning. 

I SRP kan du også vælge at arbejde med en innovativ vinkel. I 2g præsenteres du for et flerfagligt forløb med fokus på at arbejde innovativt. Du kan læse mere om innovation HER 

Kompetencer 

Klik HER for at se den samlede progressionsplan for de flerfaglige forløb på OG. Du kan se produktkrav og evalueringsform under de enkelte flerfaglige forløb

Portfolio
Portfolio

Portfolio

 

Som afslutning på de større skriftlige opgaver DHO og SRO samt de flerfaglige forløb, skal du kort beskrive dine erfaringer i din portfolio. 

Din portfolio finder du under "opgaver" i Lectio. 

I din portfolio skal du typisk gøre dig overvejelser om dine egne styrker, svagheder samt fremadrettet praksis. Det hjælper dig til at få overblik over, hvor og hvordan du skal træne for at opnå de pågældende kompetencer. 

Når du skal i gang med at arbejde med et flerfagligt forløb eller en større skriftlig opgave, er det en god idé, at du går tilbage og læser i din portfolio fra tidligere forløb.

Husk at fjerne fluebenet fra boksen "kun aktuelle hold" i Lectio, hvis det er fra et tidligere år. 

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen