portaler

SRP - optakt

3g - SRP -optakt

I de flerfaglige forløb, DHO og SRO har du trænet delelementer til SRP, inddragelse af basal videnskabsteori og den videnskabelige basismodel, innovation samt mundtlig formidling af et skriftligt produkt. 

I efteråret 3g er der en række tiltag, der skal hjælpe dig til at blive bedst mulig forberedt til at skrive SRP og til den mundtlige eksamen: 

 • opsamling på erfaringer fra de flerfaglige forløb, DHO og SRP
 • information vedr. rammer og krav til SRP og den mundtlige eksamen 
 • introduktion til fagene som SRP-fag
 • træning i processen fra problemstilling til problemformulering
 • træning i at udarbejde disposition
 • idégenerering i forhold til eget SRP emne
 • forberedelse til vejledning

 

Oversigt over SRP optakt i 3g

 • Akademisk skrivning (træning af delelementer i SRP)
 • SRP optakt 1 (fokus på erfaringer fra de flerfaglige forløb, DHO og SRO)
 • SRP optakt 2 (fokus på "fra problemstilling til problemformulering" 
 • Indledende vejledning (fokus på at teste indledende ideer til SRP-emner)
 • Vejledning 1 (fokus på udarbejdelse af problemstilling og indledende litteratursøgning)
 • Vejledning 2 (fokus på udarbejdelse af problemformulering) 
 • Talepapir (fokus på den mundtlige eksamen og udarbejdelse af talepapir)

 

Se en udfoldet køreplan HER 

 

Tidsplan (se datoer i månedsplanen i Lectio)

 • Akademisk skrivning foregår i august
 • SRP optakt 1 - 2 samt vejledning foregår i december - februar  
 • SRP skrives i marts, mens den mundtlige eksamen finder sted i eksamensperioden i maj/juni   

 

Vejledningsskemaer

Til hver af de 4 vejledninger, skal du medbringe et udfyldt vejledningsskema, der er bygget op, så det hjælper dig til at konkretisere dit SRP-projekt og gør dig klar til vejledning, så du får mest mulig ud af den faglige dialog med dine vejledere. Jo mere du kommer med, jo bedre kan dine vejledere vejlede dig. Du skal kopiere skemaet over i dit eget drev og medbringe en printet version til vejledningen. 

 • Skema til indledende vejledning - se her
 • Skema til vejledning 1 - se her
 • Skema til vejledning 2 - se her
 • Skema til præsentation af problemformulering - se her 

Andre relevante emner fra AT portalen