portaler

SRP - optakt

3g - SRP -optakt

I de flerfaglige forløb, DHO og SRO har du trænet delelementer til SRP, inddragelse af basal videnskabsteori og den videnskabelige basismodel, innovation samt mundtlig formidling af et skriftligt produkt. 

I efteråret 3g er der en række tiltag, der skal hjælpe dig til at blive bedst mulig forberedt til at skrive SRP og til den mundtlige eksamen: 

 • opsamling på erfaringer fra de flerfaglige forløb, DHO og SRP
 • information vedr. rammer og krav til SRP og den mundtlige eksamen 
 • introduktion til fagene som SRP-fag
 • træning i processen fra problemstilling til problemformulering
 • idégenerering i forhold til eget SRP emne
 • forberedelse til vejledning

 

Oversigt over SRP optakt i 3g

 • Akademisk skrivning (træning af delelementer i SRP)
 • SRP optakt 1 (fokus på erfaringer fra de flerfaglige forløb, DHO og SRO)
 • SRP optakt 2 (fokus på "fra problemstilling til problemformulering" 
 • SRP Kick off (fokus på at teste indledende ideer til SRP-emner)
 • Vejledning 1 (fokus på udarbejdelse af problemstilling og indledende litteratursøgning)
 • Vejledning 2 (fokus på udarbejdelse af problemformulering) 
 • Vejledning 3 (sidste kommentarer til problemformuleringen, som du efterfølgende skal uploade i Lectio)
 • Talepapir (fokus på den mundtlige eksamen og udarbejdelse af talepapir)

 

Tidsplan (se datoer i månedsplanen i Lectio)

 • Akademisk skrivning foregår i efteråret 3g
 • SRP optakt 1 - 2 samt vejledning foregår i december - februar  
 • SRP skrives i marts, mens den mundtlige eksamen finder sted i eksamensperioden i maj/juni   

 

Vejledningsskabeloner

Vi har lavet 2 vejledningsskabeloner, som kan hjælpe dig til at strukturere og konkretisere dit arbejde med dit studieretningsprojekt.

Det er vigtigt, at du er velforberedt til vejledningen, så du får mest mulig ud af den faglige dialog med dine vejledere. Jo mere du kommer med, jo bedre kan dine vejledere vejlede dig.

Den første vejledningsskabelon (gul) finder du HER. Den skal du udfylde frem mod SRP Kick off, hvor du skal præsentere dine indledende tanker om dit studieretningsprojekt og får feedback på dine ideer fra faglærere. Du skal udfylde skabelonen inden SRP Kick off og medbringe en printet version på dagen.

Den anden vejledningsskabelon (grøn) finder du HER. Den skal du kopiere over i dit Google Drev og dele med dine vejledere. Du forventes at arbejde løbende i denne skabelon og det er også denne, der skal uploades efter 3. vejledning med din problemformulering.

Andre relevante emner fra AT portalen