portaler

SRP - optakt

3g. SRP - optakt

I DHO og SRO samt de flerfaglige forløb i 2.g har du trænet delelementer til SRP: fx formalia, inddragelse af basal videnskabsteori og den videnskabelige basismodel, innovation samt mundtlig formidling af et skriftligt produkt. 

I efteråret 3g har du i det flerfaglige forløb trænet opstilling af problemformulering inkl. litteratursøgning, samt at gå til vejledning. Og du har været til forelæsning Videnskabsteori 1: SRP-kompetencer og vigtige værktøjer til videnskabsteori.


I SRP-optakten er der følgende tiltag, der skal hjælpe dig at blive bedst mulig forberedt til at skrive SRP og til den mundtlige eksamen: 

Før jul:

 • Opsamling på erfaringer fra de flerfaglige forløb, DHO og SRP i studietime
 • ForelæsningVidenskabsteori 2: de 4 step i basismodellen
 • Information vedr. rammer og krav til SRP og den mundtlige eksamen 
 • Introduktion til fagene som SRP-fag
 • Afprøvning af 2-3 ideer i fagrunder


Efter jul:

 • Akademisk skrivning (træning af delelementer i SRP)
 • Vejledning 1 (fokus på udarbejdelse af problemstilling og indledende litteratursøgning)
 • Vejledning 2 (videre arbejde med litteratur, metoder og problemformulering)
 • Vejledning 3 (præsentation af problemformuleringen, evt. kommentarer indarbejdes og den færdige problemformulering uploades som pdf samme dag i Lectio)
 • Forelæsning Videnskabsteori 3: overblik og videre perspektiver på den basale videnskabsteori
 • Studietime v. SR-leder om formalia, arbejdsproces og forberedelse til vejledning
 • Efter skriveperioden - talepapir (fokus på den mundtlige eksamen og udarbejdelse af talepapir)

SRP skrives i marts, mens den mundtlige eksamen finder sted i eksamensperioden i maj/juni.

Tidsplan - se den aktuelle køreplan samt datoer i månedskalenderen i Lectio.

Vejledningsskabelon

Vi har lavet en vejledningsskabelon, som skal hjælpe dig igennem processen ved at strukturere og konkretisere dit arbejde med dit studieretningsprojekt.

Det er vigtigt, at du er velforberedt til vejledningen, så du får mest mulig ud af den faglige dialog med dine vejledere. Jo mere input og spørgsmål du kommer med til vejledningen, jo bedre kan dine vejledere vejlede dig. Tag notater ved vejledningen.

Vejledningsskabelonen finder du HER. Den skal du kopiere over i dit Google Drev og dele med dine vejledere. Det er den samme vejledningsskabelon du benytter i hele processen, mellem de enkelte vejledninger tager den form, og ender med at blive den problemformulering du afleverer til dine vejledere sidste (3.) vejledningsgang, den afleveres ligeledes som pdf i Lectio.

Andre relevante emner fra AT portalen