portaler

Akademisk skrivning

Akademisk skrivning

Danskfaget starter 3g med et obligatorisk forløb om akademisk skrivning (6 lektioner). 

Akademisk skrivning bygger videre på forløbet om skriftlighed i forbindelse med DHO i 1g og peger frem mod SRP. 

Fokuspunkter: 

  • at bygge bro mellem DHO, SRO og SRP
  • at udpege problemfelter for den enkelte elev
  • akademisk skrivning
  • sammenhæng og sproglig korrekthed
  • fagbegreber
  • resumeet som genre og disciplin 

Andre relevante emner fra AT portalen