portaler

Studietur

Studietur

På studierejsen er der på årgangen et fælles fokus på at arbejde med globale problemstillinger. Kombinationen af fag og fagligt tema afhænger af den enkelte klasse. 

På studieturen skal klassen gruppevis arbejde på en one-pager som drejebog til et fagligt produkt, der skal udarbejdes i forbindelse med studierejsen. Det kan være en film, en ppt., en foto-collage etc. Produktet skal belyse de deltagende fags særlige vinkler på kulturforståelse og globale problemstillinger og der skal være en innovativ tilgang. 

På studierejsen indhenter grupperne materiale til det faglige produkt. 

Efter studierejsen skal produktet fremlægges i klassen og klassens "vinderprojekt" præsenteres på en fællessamling og lægges på skolens hjemmeside. 

Kompetencer

  • at kunne opstille problemformulering
  • at kunne opstille forslag til undersøgelse, analyse og løsningsforslag
  • at demonstrere forståelse af de udvalgte faglige temaer for studierejsemålet 
  • at kunne formidle et projekt 
  • at demonstrere forståelse af innovativ arbejdsmetode
  • at demonstrere viden om fagenes anvendelse og metoder ift forståelse af rejsemålets kultur
  • at vise hvordan et givet fagligt tema indgår i større globale, historiske og/eller nutidige sammenhænge

 

Produkt

Grupperne bidrager til studieturens Google site (fx podcast, videnskabelig artikel, film, databehandling etc.) med fokus på

  • problemorienteret arbejdsmetode
  • undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metode for indgående fag
  • faglig formidling af én eller flere problemstillinger

 

Desuden laver grupperne et produkt, som skal vises først på klassen og dernæst skal "klassevinderen" vises på fællessamlingen. 

 

Portfolio

Som afslutning på forløbet skal du skrive dine overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere. 

 

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen