2g - innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Det andet flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af fagene på din studieretning, hvor I skal arbejde med innovation.

Kompetencer:

 • undersøge og afgrænse et autentisk problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder og på den baggrund med lærerstøtte udarbejde en problemformulering med tilhørende problemstillinger.
 • anvende one-pageren som et idegenereringsværktøjer og foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag
 • Skriftligt: vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder
 • Mundtligt: præsentere problemet, vurdere og diskutere løsningsforslaget og dets konsekvenser.

 

Disposition:

Skriftligt

I skal i grupper udarbejde et tværfagligt skriftligt produkt på 3 - 4 sider. Jeres produkt skal bl.a. indeholde:

 • indledning
 • opstilling og besvarelse af problemstillinger (herunder en uddybning af løsningsforslaget, samt en vurdering af løsningsforslagets realiserbarhed og dets konsekvenser)
 • konklusion
 • litteraturliste (tæller ikke med i de 3 - 4 sider)

Feedback: I giver hinanden feedback tre gange i løbet af skriveprocessen

Mundtligt

I skal i grupper fremlægge det skriftlige produkt samt indgå i en dialog om faglige problemstillinger. I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå:

 • en kort præsentation af problemstillingerne
 • de fagligt vigtigste resultater af undersøgelsen og herunder forklaring på fremgangsmåden (materialer, teori, metode)
 • et relevant løsningsforslag på problemet
 • vurderingen af løsningsforslaget og dets konsekvenser.


Evaluering:

Evalueringskriterier: I hvor høj grad kan du

 • strukturere og formidle et fagligt stof
 • anvende viden og relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • foretage fagligt begrundede valg til at udvikle et relevant løsningsforslag
 • vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder.

Portfolio:

Som afslutning på forløbet skal I skrive din overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere.

 

Ressourcer

Se præsentationen fra Kirsten Brosbøls her. Derudover er der en rapport, som vurderer, om det er muligt at nå. verdensmålene her

Andre relevante emner fra AT portalen