portaler

2g - Innovation

2g - Innovation

I innovationsugen arbejder alle klasser med det fælles tema FN´s verdensmål. Innovationsugen starter med en fælles CAMP - dag og dernæst arbejder alle 2.g. klasser i grupper om et selvvalgt projekt inden for det fælles emne. Den sidste dag i innovationsugen er der fremlæggelser i klasserne, og hver klasser finder en "klassevinder", som dyster mod de andre klasser i den fælles afslutning på dagen. 

Kompetencer

 • at kunne arbejde kreativt og innovativt i fagene
 • at træne SRP kompetencer med innovation 
 • at kunne gennemføre projektarbejde 
 • at kunne opstille en problemformulering
 • at kunne opstille forslag til problemstillinger, analyse og løsningsforslag

 

Produkt 

Skriftligt

Grupperne udarbejder et skriftligt produkt med en kort beskrivelse af proces og produkt, der kommenteres af lærerne. 

Mundtligt

Gruppevis fremlæggelse af løsningsforslag samt væsentligste konklusioner fra det skriftlige produkt (10 min.). Dernæst følger en faglig dialog. 

 

Evalueringskriterier

I hvor høj grad du er i stand til

 • at strukturere og formidle stoffet
 • at anvende viden og relevante metoder til udarbejdelse af løsningsforslag
 • at vurdere løsningsforslagets konsekvenser og perspektiver
 • at have vide om de enkelte fags metoder, muligheder og begrænsninger
 • at redegøre for relevante videnskagelige teorier og demonstrere forståelse af videnskabelig tankegang
 • at vise hvorlede et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge

 

Portfolio

Som afslutning på forløbet skal du skrive dine overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere. 


 

 

 

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen