2g - innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Det andet flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af fagene på din studieretning, hvor I skal arbejde med innovation.

Kompetencer:

 • undersøge og afgrænse et autentisk problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder og på den baggrund med lærerstøtte udarbejde en problemformulering med tilhørende problemstillinger.
 • anvende one-pageren som et idegenereringsværktøjer og foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag
 • Skriftligt: vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder
 • Mundtligt: præsentere problemet, vurdere og diskutere løsningsforslaget og dets konsekvenser.

 

Disposition:

Skriftligt

I skal i grupper udarbejde et tværfagligt skriftligt produkt på 3 - 4 sider. Jeres produkt skal bl.a. indeholde:

 • indledning
 • opstilling og besvarelse af problemstillinger (herunder en uddybning af løsningsforslaget, samt en vurdering af løsningsforslagets realiserbarhed og dets konsekvenser)
 • konklusion
 • litteraturliste (tæller ikke med i de 3 - 4 sider)

Feedback: I giver hinanden feedback tre gange i løbet af skriveprocessen

Mundtligt

I skal i grupper fremlægge det skriftlige produkt samt indgå i en dialog om faglige problemstillinger. I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå:

 • en kort præsentation af problemstillingerne
 • de fagligt vigtigste resultater af undersøgelsen og herunder forklaring på fremgangsmåden (materialer, teori, metode)
 • et relevant løsningsforslag på problemet
 • vurderingen af løsningsforslaget og dets konsekvenser.


Evaluering:

Evalueringskriterier: I hvor høj grad kan du

 • strukturere og formidle et fagligt stof
 • anvende viden og relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • foretage fagligt begrundede valg til at udvikle et relevant løsningsforslag
 • vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder.

Portfolio:

Som afslutning på forløbet skal I skrive din overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere.

Andre relevante emner fra AT portalen