2g - innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Det tredje flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af jeres fag, hvor I skal arbejde med innovation. Alle klasser arbejder med samme overordnede tema: FN´s verdensmål samt årets udfordring, som offentliggøres 1. innovationsdag. 

I grupper skal der udarbejdes en idé. En god idé skal forstås som et løsningsforslag, der skaber værdi og bidrager til at løse den givne udfordring eller det problem, som er identificeret. 

Du kan læse mere om innovation HER

Kompetencer der trænes:

 • at undersøge og afgrænse et autentisk problem ved hjælp af faglig viden, faglige metoder og på den baggrund med lærerstøtte at udarbejde en idé/ et løsningsforslag
 • at anvende idegenereringsværktøjet dobbeltdiamantmodellen samt foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag
 • at vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder
 • at præsentere løsningsforslaget


Produkt:

 • En konkretisering af jeres udfordring ved 1-3 problemstillinger
 • En idé eller en idéskitse der viser jeres løsningsforslag. Løsningsforslag kan præsenteres som en tekst, en skitse, et konkret produkt, en poster, en planche, en prototype, et oplæg eller lignende 
 • Fagligt begrundede valg til udvikling af løsningsforslaget
 • Vurdering og diskussion af løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder
   

Mundtligt

I skal i grupper for klassen fremlægge jeres idé/løsningsforslag (ca. 10 min.) samt indgå i en dialog med jeres vejledere/øvrig klasse om faglige problemstillinger efter fremlæggelsen (ca 10 min). I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå:

 • en kort præsentation af udfordringen
 • jeres Idé/løsningsforslag til udfordringen
 • de fagligt begrundede valg til udviklingen af løsningsforslaget
 • vurderingen af løsningsforslaget og dets realiserbarhed samt konsekvenser
   

Hvor gruppe får respons i forhold til:

 • lykkes innovationsprocessen
 • fagligt indhold i løsningsforslaget
 • vurdering af løsningsforslaget – løser ideen udfordringen

Klassen sender som afslutning på dagen de 1-3 bedste ideer/løsningsforslag videre til ledelsen på Odder Gymnasium, som efterfølgende vurdere, prioriterer og evt. igangsætter.
 

Portfolio:

Som afslutning på forløbet skal du skrive dine overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere. 

Andre relevante emner fra AT portalen