2g - innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Det andet flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af fagene på din studieretning, hvor I skal arbejde med innovation. Alle klasser arbejder med samme tema: FN´s verdensmål.

Du kan læse mere om innovation HER

Kompetencer der trænes:

- at undersøge og afgrænse et autentisk problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder og på den baggrund med lærerstøtte udarbejde en problemformulering med tilhørende problemstillinger.

- at anvende idegenereringsværktøjer og foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag

- at vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder (skriftligt)

- at præsentere problemet, vurdere og diskutere løsningsforslaget og dets konsekvenser (mundtligt).

- at kunne anvende Den Videnskabelige Basismodel og gøre sige basale videnskabsteoretiske overvejelser. 

 

Produkt:

Skriftligt

I skal i grupper udarbejde et tværfagligt skriftligt produkt/løsningsforslag ledsaget af en skriftlig disposition på 3 - 4 sider. Jeres skriftlige disposition udarbejdes på baggrund af en problemformulering, som jeres lærere laver. Jeres skriftlige disposition skal indeholde:

 • indledning
 • opstilling og besvarelse af 2 - 3 problemstillinger (hvor begge fag er repræsenteret)
 • fagligt begrundede valg til udvikling af relevante løsningsforslag
 • vurdering og diskussion af løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder. 
 • refleksion over relevante materialer, teorier og metoder
 • inddragelse af Den Videnskabelige Basismodel
 • konklusion
 • litteraturliste (tæller ikke med i de 3 - 4 sider)

 

Bemærk: ét af jeres underspørgsmål på et vurderende/diskuterende niveau skal udfoldes i sammenhængende tekst. De øvrige problemstillinger besvares i stikordsform som en disposition.  

I kan finde skabelonen til det skriftlige produkt HER

I giver løbende hinanden feedback på klassen i løbet af skriveprocessen. 

Mundtligt

I skal i grupper fremlægge det skriftlige produkt (ca. 10 min.) samt indgå i en dialog om faglige problemstillinger. I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå:

 • en kort præsentation af problemstillingerne
 • de fagligt vigtigste resultater af undersøgelsen og herunder forklaring på fremgangsmåden (materialer, teori, metode)
 • et relevant løsningsforslag på problemet
 • vurderingen af løsningsforslaget og dets konsekvenser.

 

 

 

Portfolio:

Som afslutning på forløbet skal du skrive dine overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere. Se feedback-ark med portfolio HER

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen