portaler

Flerfagligt forløb

Flerfagligt forløb

Det første flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af fagene på din studieretning. 

Kompetencer: 

 • at kunne finde og anvende relevant litteratur
 • at kunne opstille og besvare problemstillinger
 • at kunne gennemføre projektarbejde og evt. eksperimenter/forsøg/spørgeskemaundersøgelser 

 

Produkt: 

Skriftligt

I skal i grupper udarbejde et tværfagligt skriftligt produkt på 2 - 4 sider. Jeres produkt skal bl.a. indeholde: 

 • indledning
 • opstilling og besvarelse af problemstillinger (på baggrund af en givet problemformulering) 
 • konklusion
 • litteraturliste (tæller ikke med i de 2 - 4 sider)

 

Feedback: Eleverne giver hinanden feedback tre gange i løbet af skriveprocessen

Mundtligt

I skal i grupper fremlægge det skriftlige produkt samt indgå i en dialog om faglige problemstillinger. I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå: 

 • en kort præsentation af problemstillingerne
 • de fagligt vigtigste og mest selvstændige resultater af undersøgelsen
 • forklaring på fremgangsmåden (materialer, teori, metode) 
 • undersøgelsens perspektiver og begrænsninger (trin 3 og 4 i Den Videnskabelige Basismodel)

 

Evaluering

Evalueringskriterier: I hvor høj grad kan du

 • strukturere og formidle et fagligt stof
 • anvende viden og relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begræsninger
 • redegøre for relevante videnskabelige teorier og demonstrere forståelse af videnskabelig tankegang
 • vise hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge

 

Portfolio

Som afslutning på forløbet skal du skrive din overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere. 

 

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen