portaler

Flerfagligt forløb

Flerfagligt forløb

Det første flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af fagene på din studieretning. Det flerfaglige forløb indledes med en fælles forelæsning om de tre fakulteters metoder. Se ppt. her

Kompetencer der trænes i forløbet: 

 • at kunne finde og anvende relevant litteratur
 • at kunne opstille et antal emnefelter/relevante underspørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer
 • at kunne besvare en given problemstilling
 • at kunne gennemføre projektarbejde og evt. eksperimenter/forsøg/spørgeskemaundersøgelser 

 

Produkt: 

Skriftligt

I skal i grupper udarbejde et tværfagligt skriftligt produkt på 2 - 4 sider. Jeres produkt skal bl.a. indeholde: 

 • indledning
 • besvarelse af emnefelt/underspørgsmål (på baggrund af en givet problemstilling) *
 • konklusion
 • litteraturliste (tæller ikke med i de 2 - 4 sider)

 

* Et af emnefelterne/underspørgsmålene skal udfoldes i en sammenhængende tekst og de øvrige emnefelter/underspørgsmål skal besvares i stikordsform som en disposition. 

Undervejs i arbejdsprocessen får og giver I feedback til jeres klassekammerater. 

Her kan I se et eksempel på en elevbesvarelse med dels stikord dels sammenhængende tekst.

Mundtligt

I skal i grupper fremlægge det skriftlige produkt samt indgå i en faglig dialog om dette. I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå: 

 • en besvarelse af problemstillingen inkl. en kort præsentation af det emnefelt/de underspørgsmål, I har brugt til at besvare problemstillingen
 • en præsentation af de fagligt vigtigste og mest selvstændige resultater af undersøgelsen
 • en forklaring på fremgangsmåden (materialer, teori, metode) 
 • overvejelse vedr. undersøgelsens perspektiver og begrænsninger (trin 3 og 4 i Den Videnskabelige Basismodel)

 

Evaluering

Evalueringskriterier: I hvor høj grad kan du

 • strukturere og formidle et fagligt stof
 • anvende viden og relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begræsninger
 • redegøre for relevante videnskabelige teorier og demonstrere forståelse af videnskabelig tankegang
 • vise hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge

 

Portfolio

Som afslutning på forløbet skal du skrive din overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere.