portaler

DHO - optakt

DHO - optakt

Dansk og historie indgår i foråret 1g i et tværfagligt samarbejde med emnet: "Danmark - velfærd, ungdomsoprør og køn og kvindekamp". Forløbet lægger op til Dansk-historieopgaven (DHO), der skrives i maj/juni. 

Formålet med forløbet er: 

  • at introducere eleverne til akademisk skrivning
  • at træne eleverne i skriftlig og mundtlig formidling
  • at introducere til og anvende fagenes metoder 
  • at introducere eleverne for at arbejde med tværfaglige problemstillinger

 

I danskdelen er der særlig fokus på: 

  • tekstlæsning i en historisk sammenhæng
  • faglig formidling
  • danskfagets identitet og metode

 

I historiedelen er der særligt fokus på:

  • evnen til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
  • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger m.m.
  • historiefagets identitet og metode

 

Dansk-historieforløbet og DHO er således en introduktion til genren akademisk undersøgelse og skrivning, som du arbejder videre med i de flerfaglige forløb i 2g og 3g og som du skal kunne mestre i 3g i SRP. 

Se vores progressionsplan for akademisk skrivning HER

Andre relevante emner fra AT portalen