portaler

Flerfaglige forløb på OG

 

I Lov om de gymnasiale uddannelser står, "at eleverne skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser". (§29 stk.3)

Flerfaglige forløb

På Odder Gymnasium har vi fokus på at gøre dig så dygtig som muligt, så du bliver i stand til at opfylde de krav, du senere bliver stillet overfor på de videregående uddannelser. Derfor har vi udarbejdet en række flerfaglige forløb, der som supplement til den daglige undervisning, gradvist introducerer dig til og træner dig i de kompetencer, som du skal lære for at kunne arbejde akademisk. Alle forløb afsluttes med et skriftligt produkt og en mundtlig formidling af dette produkt. Du vil få grundig feedback fra dine kammerater og lærere, som hjælper dig til at blive bedre.

Basal videnskabsteori og innovation 

I Studieretningsprojektet i 3.g. (SRP) er der krav til, at der skal indgå basale videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser. Derfor vil der til alle flerfaglige forløb være tilknyttet et antal lektioner, der har særligt fokus på basal videnskabsteori og metode som supplement til arbejdet med metode i den daglige undervisning. 

I SRP kan du også vælge at arbejde med en innovativ vinkel. Derfor bliver der i "Innovationsugen" i 2g sat fokus på hvad innovation er, og hvad det vil sige at arbejde innovativt. Innovation indgår dog også i større eller mindre grad i alle andre flerfaglige forløb i 2.g. og 3.g.  

Kompetencer 

Klik HER for at se den samlede progressionsplan for de flerfaglige forløb på OG. Du kan se produktkrav og evalueringsform under de enkelte flerfaglige forløb

Portfolio

Efter hvert forløb skal du gøre dig overvejelser om dine egne styrker, svagheder samt fremadrettet praksis i en portfolio. Det hjælper dig til at få overblik over, hvor og hvordan du skal træne for at opnå de pågældende kompetencer. Du finder din portfolio i Lectio under "opgaver".