portaler

Flerfaglige forløb på OG

 

I Lov om de gymnasiale uddannelser står, "at eleverne skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser". (§29 stk.3)

Flerfaglige forløb

På Odder Gymnasium har vi fokus på at gøre dig så dygtig som muligt, så du bliver i stand til at opfylde de krav, du senere bliver stillet overfor på de videregående uddannelser. Derfor har vi udarbejdet en række flerfaglige forløb, der som supplement til den daglige undervisning, gradvist introducerer dig til og træner dig i de kompetencer, som du skal lære for at kunne arbejde akademisk. Alle forløb afsluttes med et skriftligt produkt og en mundtlig formidling af dette produkt. Du vil få grundig feedback fra dine kammerater og lærere, som hjælper dig til at blive bedre.

Kompetencer 

Klik HER for at se den samlede progressionsplan for de flerfaglige forløb på OG. Du kan se produktkrav og evalueringsform under de enkelte flerfaglige forløb

Portfolio

Efter hvert forløb skal du gøre dig overvejelser om dine egne styrker, svagheder samt fremadrettet praksis i en portfolio. Det hjælper dig til at få overblik over, hvor og hvordan du skal træne for at opnå de pågældende kompetencer. Du finder din portfolio i Lectio under "opgaver".