portaler

Det skriftlige arbejde er en vigtig del af gymnasiet og i alle fag skal du arbejde med at udtrykke dig på skrift - også i de fag, som ikke har afleveringer. 

At være en god skribent er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver træning og det kræver lyst! 

I mange fag vil du opleve, at læreren beder dig notere dine fokusområder i en portefølje. På den måde kan du bedre fastholde fokus på, hvad du skal arbejde med for at blive en endnu bedre skribent.  

Faglig skrivning

I den faglige skrivning lægges fokus på formidlingen. Skal du lave en analyse i dansk, skal du f.eks. fokusere på at formidle din analyse og tolkning til din læser (din lærer), understøttet med korrekt angivne citater m.m.

Der er forskellige krav til den faglige skrivning afhængig af hvilket fag og genre, du skriver i. Der er forskellige krav til f.eks. en biologirapport og en engelsk stil, ligesom der også er forskellige krav til et essay og en litterær artikel i dansk. Du kan altid hente hjælp og inspiration på fagenes google sites.

Fælles for al faglig skrivning er, at der lægges vægt på korrekt stavning og tegnsætning!   

De større skriftlige opgaver i gymnasiet (DHO, SRO og SRP) er en særlig genre. Du kan finde alle relevante informationer på Skriftlighedsportalen. 

Kreativ skrivning

I den kreative skrivning bruger man typisk skrivning som et redskab til f.eks. at få ideer, at huske eller til at strukturere dine tanker. Du kan f.eks. lave mindmaps, hurtig skrivning eller lignende. Den kreative skrivning er et godt redskab til at komme igang med en opgave. 

Skriveprocessen 

En god grund til at skrive meget er, at man bliver klogere på sig selv som skribent. De færreste sætter sig ned og skriver en færdig tekst. Langt de fleste skal igennem flere faser og omskrivninger af teksten, før de når det ønskede resultat. 

En typisk skriveproces kan se således ud: 

1. Idé - generering. Her samles ideer f.eks. via mindmap og hurtigskrivning. 

2. Disponering. Her struktureres stoffet og der laves en foreløbig disposition. Evt. skal der også indsamles   materiale. 

3. Udkast. Her skrives og genskrives tekstens forskellige afsnit. 

4. Retning. Her rettes opgaven igennem flere gange både i forhold til sprog og indhold.