portaler

Digital dannelse

Digital Dannelse

Formål:
Hele 1g årgangen arbejder i en studietime sammen med deres studieretningsledere om deres definition på hvad digital dannelse er.

Lektionen bygger bl.a. på oplægget om digital dannelse

se oplægget her

og i lektionen kan man arbejde med flg dokument om digital dannelse og klassekultur . 

Dokument til arbejde med digital dannelse. 

Flerfaglige forløb i 1g
Flerfaglige forløb i 1g

Flerfaglige forløb i 1g

I 1g er der ét flerfagligt forløb. Det er et tværfagligt samarbejde mellem dansk og historie om Danmark i 1960erne og 1970erne. Desuden skal du skrive en opgave i dansk-historie (DHO). 

Læs mere under de flerfaglige forløb på portalen "Fra elev til studerende". 

De gode digitale vaner skal vedligeholdes.

Med udgangspunkt:

  • i klasseteammødets pointer om klassens digitale dannelse og de udfordringer og muligheder, der optræder
  • i Google-dokumentet fra klar fasen, hvor eleverne formulerede deres forventninger og ambitioner til hinanden og egen adfærd
  • i oplægget om digital dannelse fra august

… skal I genopfriske de vaner, som der er ved at danne sig i klassen. 

Hvordan står det til med det fælles Ansvar for undervisningen og stemmer Adfærd overens med Ambitioner?

Tag gerne udgangspunkt i det vedhæftede dokument, hvor der er forslag til forskellige arbejdsopgaver med fx spørgeskemaer, diskussioner, cases osv.

Inspirationsmateriale til at velligeholde de gode digitale vaner :)

Ansvar for egen læring

  • Gymnasiet har en tjeneste til rådighed - Restudy, som man kan og nogle gange skal bruge til at supplere sin undervisning med.
  • Din lærer kan desuden anvende den i undervisningen og som lektie.
  • Formålet er, dels at tilbyde lektiehjælp - også udenfor skolens "åbningstid", - dels at udvikle vores undervisningsmuligheder.

se dokumentet for inspiration

Læs mere