portaler

Digital myndighed

Digital myndighed

I 1.g arbejder hele 1.g årgangen med digital dannelse og digital trivsel. Formålet er at vi udarbejder et sprog og en handlen, der gør os bevidste om hvilke betydning det digitale har for læring og trivsel, så vi kan udarbejde hensigtsmæssige vaner. Forløbet er bygget op om fælles oplæg, studietimer med deres studieretningsledere og studielektioner hvor elever underviser elever.

Det er vigtig, at vi som skole både er bevidste om vores ansvar overfor den enkelte elev og vores ansvar for at skabe et trygt og tillidsfuldt fællesskab - der er mange potentielle direkte og direkte ofre i digitale konflikter  

Digital dannelse i 1g
Digital dannelse i 1g

Digital dannelse

Opstart - adfærd, ansvar og ambitioner

Arbejdet med digital dannelse  bygger bl.a. på et oplæg om digital dannelse se oplægget her + en efterfølgende hvor man i klassen arbejder adfærd, ansvar og ambitioner i forhold til digital dannelse og klassekultur . 

Dokument til arbejde med digital dannelse. 

 

De gode digitale vaner skal vedligeholdes

 

Senere i 1. g skal aftaler og vaner bearbejdes. 

 

Med udgangspunkt:

  • i klasseteammødets pointer om klassens digitale dannelse og de udfordringer og muligheder, der optræder
  • i Google-dokumentet fra klar fasen, hvor eleverne formulerede deres forventninger og ambitioner til hinanden og egen adfærd
  • i oplægget om digital dannelse fra august

… skal I genopfriske de vaner, som der er ved at danne sig i klassen. 

Hvordan står det til med det fælles Ansvar for undervisningen og stemmer Adfærd overens med Ambitioner?

Tag gerne udgangspunkt i det vedhæftede dokument, hvor der er forslag til forskellige arbejdsopgaver med fx spørgeskemaer, diskussioner, cases osv.

Inspirations materiale til at vedligeholde de gode digitale vaner :)

Læs meget mere om vores digitale dannelse her

Digital trivsel i 1g
Digital trivsel i 1g

Digital trivsel i 1g

Digital trivsel  i 1g workshop 

I starten af 2. semester skal vi forsøge os med et konkret tema om digital trivsel. Materialet til temaet er bl.a. udarbejdet sammen med Sex og Samfund og er nu tilgængeligt for andre gymnasiale uddannelser

Temaet består dels af et oplæg i 1. lektion og elevstyrede workshops i 2. lektion 

Materialet er tilgængeligt herunder:

 

 

Oplæg

 

Workshop powerpoint 

 

Læs meget mere om vores digitale trivsel her

 

 

https://www.odder-gym.dk/elever/digital-trivsel/?L=0

Læs mere