portaler

Fra elev til studerende

Digital dannelse og digital tryghed

I 1g er der 4 lektioners "Fra elev til studerende". I alle 4 lektioner er der fokus på digital dannelse og digital tryghed. Formålet er, at vi bliver bevidste om hvilke betydning det digitale har for læring og trivsel, så vi kan udarbejde hensigtsmæssige vaner.

Forløbet er bygget op om fælles oplæg, studietimer med studieretningsledere og studielektioner, hvor elever underviser elever.

  • Fra elev til studerende 4: Sociale medier og multitasking
  • Fra elev til studerende 5: Digital trivsel, kommunikation og socialt miljø
  • Fra elev til studerende 6: Digitale krænkelser og regler for adfærd på IT-baserede medie
  • Fra elev til studerende 7: Om plagiat, inspiration og samling samt om effektivt gruppearbejde på delte dokumenter. 

 

Læs mere om digital trivsel og Odder Gymnsiums beredskabsplan ved digitale krænkelser HER 

Det er vigtig, at vi som skole både er bevidste om vores ansvar overfor den enkelte elev og vores ansvar for at skabe et trygt og tillidsfuldt fællesskab - der er mange potentielle direkte og direkte ofre i digitale konflikter  

Dansk-historieopgaven (DHO)
Dansk-historieopgaven (DHO)

Dansk - historieforløbet og DHO

I slutningen af 1g er der et tværfagligt forløb i dansk og historie om Danmark i 70erne. Forløbet danner ramme for dansk-historieopgaven (DHO), der skrives i foråret og afsluttes med en mundtlig årsprøve i opgaven. 

Du kan læse meget mree om DHO optakten HER og om DHO HER

Læs mere