2013

Kampen for det gode liv

I forbindelse med årets innovationsuge har vi haft besøg af forskellige oplægsholdere:

Lone Frank link til en nyhed fra 25. november.

Nikolaj Andersen link til en nyhed fra 6. december.

Regionsformand Bent Hansen, der havde et oplæg om håndtering af sygdomme i fremtiden; prioritering af medicin, sygdomme, aldersgrupper mm. Ret tankevækkende.!

Materiale fra 2n

Se billeder i Galleriet.


Afslutning

2g'erne har knoklet med sjove, skæve og kreative, innovative løsninger på ugens emne: 'Kampen for det gode liv'

De har hørt forskellige oplæg fra spændende mennesker; de har hygget med fælles morgenmad og gruppearbejde.

De har arbejdet - både her og i VitaPark - med mange vinkler på emnet og kreativiteten og humøret har været højt.

Vinderne er nu fundet:

2i med input til en demokrati-app rettet mod nydanskere 

skarpt forfulgt af
2x med et indslag om livskvalitet hos de ældre
og
2n med et stemningsfuldt univers om kropsidealer

Stort tillykke !!

Chokoladebollerne og bowlingturen er helt fortjent!


Forskel på en A- og en B-opgave

Link til UVM's side om AT

Kampen for det gode liv
A. Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet.
Du skal udarbejde en problemformulering og en synopsis, hvor den valgte kamp for det gode liv belyses gennem anvendelse af viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

B. Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og du skal udarbejde og vurdere et løsningsforslag, der er innovativt i forhold til kampens mål og/eller midler.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.