2012: Fremtidens by

På Odder Gymnasium har vi meldt os til at deltage i et forsøg under 'Ministeriet for Børn og Undervisning', hvor vi skal afprøve en forsøgsopgave i faget AT/Almen studiefor- beredelse. 

Emnet er "Fremtidens by" og hele 2.g årgangen (7 klasser / 175 elever) deltager.

Vi startede med en Camp-dag i uge 49, hvor vi havde besøg fra fra Odder Kommune. Skema.

Borgmester Elvin Hansen og lederen af byens erhvervsråd, Karsten Geertsen - UdviklingOdder, holdt hver et indlæg; som en "kick-start" og inspiration til, hvordan man kan arbejde innovativt med temaet "fremtidens by" - med en vinkel, som apellerer til de 17-20-årige. 

Odder Kommune har efter flere års fremgang med tilflytning nu oplevet at væksten udebliver - så det er et centralt politisk ønske, "at vi skal være flere i kommunen".

Uge 50
Derefter følger en innovationsuge på skolen i uge 50, hvor eleverne arbejder med 'fremtidens by' fra forskellige vinkler og med forskellige fag involveret. 

Ugen sluttes af med en slags konkurrence, hvor hver klasse finder klassens bedste projekt, dernæst skal skolens samlede vinderprojekt findes. 

Undervejs er der udarbejdet en synopsis - opgave, hvor også proces og produkt er inkluderet. Ugen afsluttes med at finde skolens vinderprojekt, hvor minsteriets fagkonsulent, Jette Rygaard, der har været med til at udvikle innovation i AT-faget, vil vurdere de faglige mål. 

Sammen med Uffe Jensen, bestyrelsesformand for "Spektrum Odder" (idræts-kultur- og musik fællesskab) vil de to finde vinderprojektet. 

Uffe Jensen vil specielt vurdere byudviklingsperspektivet, hvor både proces og produkt kan inddrages.

Link til MBU-projektbeskrivelse.
Stemningsbilleder

Se en lille film med stemningsbilleder fra ugen...
Se billederne i Galleriet...