AT køreplan

AT køreplan

AT køreplan 2017/2018

3g AT

29. januar 2018 - uge 5
Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum

5. februar 2018 - uge 6
7. februar 2018 - uge 6
Før-vejledning ved generelle vejledere

8. februar 2018 senest kl. 12.15 - uge 6
Valg af to bærende fag

8. - 21. februar 2018 - ugerne  6-8
Litteratur- og materialesøgning - læsefase

21. februar - 16. marts 2018 - ugerne 8-11
Vejledning, skrivedage, udarbejdelse af synopsis

16. marts 2018 senest kl. 9.35 - uge 11
Aflevering af synopsis i 3 eksemplarer

Frem til sommereksamen
Forberedelse til mundtlig eksamen, samt øvelse i anvendelse af talepapir den 26. april 2018

Andre relevante emner fra AT portalen