om OG

Udviklings- og netværksprojekter

Undervisningsministeriet / Ministeriet for Børn og Undervisning har de sidste år støttet projekter, hvor gymnasier har arbejdet sammen om forskellige emner på det gymnasiale område.

Odder Gymnasium deltager / har deltaget i flere af disse projekter.

2014 - sammen med Køge Gymnasium, Tørring Gymnasium, Sct. Annæ Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Århus Statsgymnasium, Tønder Handelsskole, VUC Hvidovre-Amager
"Elevernes internationale kompetencer".

2013 - sammen med Tønder Gymnasium, Gefion Gymnasium, Gribskov Gymnasium
"Sprog gør klog". Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier.

2011 - sammen med Faaborg Gymnasium, Nørresundby Gymnasium & HF
Udarbejdelse af materiale til ny praksis om fire centrale problemstillinger i studieretningsgymnasiet: Studieretningsidentitet - Nye elevtyper - Nye læringsrum, IKT anvendelse - Anvendelsesorientering i sprogene: tysk, fransk, spansk.

2009 - sammen med Faaborg Gymnasium, Nørresundby Gymnasium & HF
Udarbejdelse af evalueringsmateriale på 4 niveauer: Undervisning - Team - Målsætning - Ledelsesniveauer.