2013 konference: 'sprog gør klog'

idéoplæg

Spansk gør klog!

- erfaringer med netværkssamarbejde om sprog
Af Camilla Jürgensen, Odder Gymnasium

Sprog gør klog!
Var undertitlen på konferencen om fremmedsprogene i gymnasiet, der blev afholdt 6. februar 2013 på Gefion Gymnasium.  Formålet med konferencen var at sætte fremmedsprog og betydningen af fremmedsprog på dagsordenen, og der var inviteret repræsentanter fra gymnasieskoler, erhvervslivet og universitetet.

Konferencen var samtidig kulminationen på et års netværkssamarbejde mellem fire Gymnasieskoler: Gefion, Gribskov, Tønder og Odder med deltagelse af undervisere i engelsk, tysk, fransk, græsk, latin og spansk.

Netværkssamarbejdet foregik på tre forskellige niveauer, hvor hver lærer skulle udarbejde et individuelt projekt samt deltage i et skoleprojekt og et tværskoleprojekt.  Hovedoverskriften var ”didaktik, innovation og digitale medier”, men deltagerne definerede selv projekterne inden for rammen.

 Læs hele artiklen til spansklærerbladet her...

Refleksioner: Birgitte Buch, Tønder Gymnasium
Projektbeskrivelse: Birgitte Buch, Tønder Gymnasium

Samtalen på spansk i undervisningen: Camilla Jürgensen, Odder Gymnasium

læs mere
læs mere

Her kan du se en præsentation af spansklærernes arbejde.

Præsentationen blev vist som en del af workshoppen i Spansk på sprogkonferencen på Gefion Gymnasium.

 

 

Se hele powerpoint-præsentationen