2013 konference: 'sprog gør klog'

Sprog gør klog

"Sprog gør klog"

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier

Ministeriet for Børn og Unge har støttet et netværksprojekt mellem Gefion Gymnasium, Tønder Gymnasium, Gribskov Gymnasium, Odder Gymnasium og Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling.

Hvert gymnasium har deltaget med lærere fra de fremmedsprog, der er repræsenteret på skolerne – både de mod

  • Innovation som pædagogisk redskab
  • Didaktik og fremmedsprog
  • Digitale medier i fremmedsprogsundervisningen


Formålet med projektet har været at skærpe interessen for sprog i gymnasiet ved at udnytte de mange gode ideer, der allerede er hos sproglærerne på en ny, systematisk og mere omfattende måde.

Samtidig har projektet haft til formål at styrke den enkelte lærers praksis gennem øget refleksion, videndeling og inspiration både på det enkelte gymnasium og i faggrupper på tværs af de deltagende gymnasier. Således har både produkt og proces været centralt i projektet, og tanken har været gennem processens tilrettelæggelse at skabe merværdi og udvikling både for den enkelte lærer, den enkelte skole og på tværs af de fire skoler.

Endelig har projektet ønsket at sætte sprog på dagsordnen i et bredere perspektiv, hvilket bl.a. har resulteret i en artikel om projektet i bladet Gymnasieskolen (LINK: http://gymnasieskolen.dk/sproglærere-går-nye-veje) og i sprogkonferencen "Sprog gør klog" arrangeret af MBU og de deltagende skoler og afholdt på Gefion Gymnasium.

Resultaterne af deltagernes arbejde er nu gjort tilgængeligt både på denne hjemmeside og på emu.dk

Alle erfaringer og idéer står til fri afbenyttelse. God fornøjelse!

'Kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see'

Mark Twain
Projekterne
Projekterne

Skoleprojekterne

Formålet med skoleprojekterne har været at give den enkelte skole et sprogligt løft gennem udviklingsarbejde på tværs af sprogene.
Skoleprojekterne er således summen af de deltagende læreres individuelle projekter + "noget mere".

 

Kravene til skoleprojekterne har været, at de skulle:

  • generere ny viden
  • skabe merværdi for skolen – dvs. det skulle ikke kun være ét fremmedsprog, der blev tilgodeset
  • tænke skolens arbejde med sprog på flere niveauer, både på lærerniveau, skoleniveau og i forhold til det omkringgivende samfund
  • en del af projektets tilrettelæggelse har været, at den enkelte lærer har deltaget i to projekter på samme tid, nemlig et individuelt projekt i den pågældende lærers sprogfag, og et skoleprojekt.


Du kan se repræsentanter for de forskellige skoler præsentere deres skoleprojekter her:

Læs mere
Læs mere

I projektet har deltaget lærere fra engelsk, tysk, fransk, spansk, græsk og latin.

De deltagende lærere har arbejdet med deres individuelle projekter på deres egen skole og har samtidig deltaget i faggruppemøder på tværs af de fire skoler for derigennem at dele deres viden og etablere kollegial sparring.

Resultatet af dette arbejde præsenteres under de enkelte fag.