Makerspace

Makerspace

Makerspace.. også på STX

I forlængelse af vores fokus på arbejdet med hele den digital dannelse og elevernes digitale, innovative og entreprenørielle kompetencer har projektet fokus på udvikling prototyper på Makerspaces

Med Makerspace menes, et ’rum’ – fysisk eller online – der skal øge elevernes mulighed for at skabe digitale, innovative og gerne håndgribelige løsninger. Målet er at udvikle, teste og implementere Makerspaces således, at det bliver en naturlig del af en digital faglig og flerfaglige undervisning. Projektet har fokus på procesarbejde fra idé- til værdiskabelse med Makerspaces i midten.

Brugen af Makerspaces skal udover at understøtte elevernes kreativitet og formidlingsevne, træne deres fokus på digital produktion og værdiskabelse, som en del af en innovationsproces.

Projektet skal endvidere understøtte vores projekt om formativ evaluering og karakterfri klasse, hvor fokus bl.a. er på det lærerrige ved at fejle og self efficacy.

Projektet er et samarbejde med Aarhus Tech (HTX) Aarhus Buisness College (HHX) og Region Midt.

”Digital dannelse går gennem hånd og hoved. Digital dannelse og teknologiforståelse derfor ikke blot på vores mentale repertoire, men også på vores hænders evner, vores engagement i verden og ikke mindst vores fantasi til at konstruere, eksperimentere med – og udfordre eksisterende digitale teknologier."

 

se mere
se mere
Læs mere
Læs mere

Læs mere på projektets