karakterfrit mindset

karakterfrit mindset

Den karakterfrie klasse

På OG nedtoner vi fokus på karaktererne og arbejder i et træningsrum, hvor det er tilladt at fejle i læreprocessen. Vi skaber et både trygt og udfordrende læringsrum for eleverne og sætter fokus på det ”at lære for at lære” i fællesskab i klassen og som individ. Vi prioriterer tid til formativ evaluering, hvor læreren som læringsvejleder giver professionel sparring, så eleven bliver aktiv i egen læreproces og får et growth-mindset som styrker motivationen og evnen til at kunne tilegne sig ny viden.

I samarbejde med Undervisningsministeriet, Kompetencefonden og et forskerteam fra konsulentfirmaet, Navigent, er OG medskaber af ny viden og nye redskaber til udvikling af elevernes læring. Vi deler jævnligt vores viden internt på skolen og med andre uddannelsesinstitutioner.

Konkret arbejder vi med karakterfrie klasser i et forsøg på at imødekomme det stigende fokus på præstation og performance, vi ser hos både elever og i samfundet generelt. I det karakterfri miljø fokuserer vi på, at den enkelte elev får redskaber til at opnå vedholdenhed, når det er udfordrende og robusthed til at blive mere og mere selvstændig i processen med at lære.

At være karakterfri betyder ikke, at man lærer eller udfordres mindre - tværtimod arbejder vi fokuseret på at lære mere og bedre ved at have fokus på: et udviklende mindset ift. undervisning, mere detaljeret feedback og evaluering, som peger frem mod de næste udfordringer, porteføljearbejde, hvor vi samler og arbejder med afleveringer, og elevsamtaler, hvor man får hjælp til at arbejde målrettet med egne styrker og udfordringer.

De karakterfrie klasser får standpunktskarakterer som de øvrige klasser og selvfølgelig det samme eksamensbevis, så det karakterfri miljø handler om, at man bliver god til at fokusere på at lære - og mere sikker i at performe, når man skal det.

”Tidligere læste vi nok lærerens feedback som en forklaring på karakteren, som var det eneste, vi huskede bagefter. Nu forholder vi os mere til, hvad det egentlig er, vi har skullet lære af den enkelte opgave”

Projekter
Projekter

Projekter

I 2016 lagde Odder Gymnasium Auditorium til et midtvejsseminar om "Karakterfrit mindset".
Der deltog lærere fra 7 andre gymnasier, og konferencen blev en stor succes.

Læs mere
Læs mere

Læs mere på projektets