Globalt udsyn

Karrierelæring

Karrierelæring

 

Ovenstående årshjul beskriver de forløb tilrettelagt ved studievejlederne og eksterne aktører. Derudover indgår karrierelæring som en del af den traditionelle faglige undervisning ligesom det indgår i vores flere-faglige forløb. 

"Sprog giver forståelse af individet som menneske, borger og verdensborger."

Globalt udsyn
Globalt udsyn

Globalt udsyn

På OG har vi en stærk international profil. Vi mener, at udviklingen af elevernes forståelse for andres og egen kultur samt interesse for globale problemstillinger er en hjørnesten i elevernes almene dannelse.
Derfor tager vi på OG både ud i verdenen og inviterer verdenen indenfor. I 2g er alle elever på studietur i udlandet, hvor de i en faglig ramme bliver udfordret i mødet med en ny kultur.

Sprogfagene på OG spiller en central rolle i arbejdet med at udfordre eleverne på deres internationale udsyn, for vi mener at “sprog gør klog”.
De sproglige studieretninger er således på sprogrejse i 3g (fransk dog fortsætterhold i 2g):

  • Tysk samarbejder med St. Benno Gymnasiet i Dresden.

  • Fransk samarbejder med  Lycée Louis Thuillier i Amiéns.

  • Spansk samarbejder med Sprogskolen Debla og Instituto Huelin i Málaga.


Derudover afholder vi bl.a. sprogtemadage og arrangementer med fokus på sprog, kultur og globale problemstillinger.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har OG afholdt konferencer for andre ungdomsuddannelser og bidraget ved nordisk ministermøde med fokus på sprogfagenes udvikling af eleven som borger og kosmopolit.

Projekter

I 2015 afholdtes afslutningskonferencen for projektet EIK (Elevernes Internationale Konference) på Høje Tåstrup Gymnasium med over 90 deltagere fra hele landet.

I 2014 deltog Odder Gymnasium sammen med 7 andre gymnasieskoler i UVM-projektet "Elevernes internationale kompetencer".

I 2013 deltog Odder Gymnasium sammen med 3 andre gymnasieskoler i UVM-projektet "Sprog gør klog"  - fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier.

Læs mere på projektets