Innovationsklasse

Innovationsklassen på OG

Innovationsklassen på OG

OG kombinerer innovation og klassisk dannelse i en fælles læringskultur for hele skolen. Vi introducerer eleverne til den innovative arbejdsproces i trygge rammer og dernæst møder eleverne virkelige problemstillinger, når deres viden anvendes uden for klasselokalet. Skolen er åben for omverdenen, og vi træner eleverne i at skabe værdi for andre lokalt såvel som globalt. Med afsæt i stærk faglighed lærer eleverne at mestre egen læringsproces i samarbejde internt på skolen og med eksterne samarbejdspartnere. Eleverne støttes i egen læringsproces af læringsvejledere.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har OG afholdt konferencer om innovation i STX på Aarhus Universitet og OG samarbejder desuden med bl.a Frontløberne, Kaospiloterne og det svenske Viktor Rydberg Gymnasium

"Innovation, kreativitet og initiativ er et godt afsæt for at skabe værdi lokalt, nationalt og globalt."

Læs mere
Læs mere

Læs mere på projektets