Digital dannelse og trivsel

Digital dannelse og trivsel

Digital dannelse og trivsel

På OG er digital dannelse et nøglebegreb gennem alle tre år. Skolen lukker op for den digitale verdens muligheder og lærer eleverne at færdes i den. I faglige forløb lærer eleverne at lokalisere, evaluere, reflektere, producere, organisere og kommunikere med den digitale omverden. Eleverne trænes i at omgås digitale og sociale medier hensigtsmæssigt og ansvarligt og at benytte relevante digitale platforme og medier effektivt, kritisk, kreativt og innovativ – kompetencer, som eleverne får brug for til videregående uddannelse, arbejdslivet og som samfundsborgere.

På OG udvikler vi læringsrummmet via IKT, så eleverne oplever motiverende og engagerende undervisning af høj kvalitet. OG bidrager med udvikling af nye digitale læringsplatforme, som vi gerne deler med andre og vi deltager således i flere projekter og netværk med bl.a. Undervisningsministeriet og  Danske Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker.   

Helt konkret har vi udviklet en digital dannelses progressionsplan med fokus på digital adfærd, på plagiat og inspiration, på informationssøgning, på kollaboration, på formidling og på eleven som ikke bare digital producent men som digital redaktør. Vi er endvidere i gang med at nytænke vores kommunikations strategi til en klar kommunikations strategi, som indebære en klar holdning til bl.a. Facebook, til hjemmesider og til integration af Google. Endeligt har vores fokus på IKT og digital dannelse medvirket til at vi har kunnet bidrage til udviklingen af de digitale eksamener og at vi har kunnet udvikle et STX programmeringsforløb i samarbejde med Odder Kommune, programmeringsvirksomheden Kanda og VIA University College.

Vores initiativer kan I se mere om på vores site nedenfor

"Indsatsen med digital dannelse har fået mig til at tænke meget mere over det med at være på facebook og lave alt mulig andet i timerne og det har medvirket til at ændre min adfærd positivt."

Læs mere
Læs mere

Læs mere på projektets