om OG

Sundhedspolitik

Skolen er både elevernes og de ansattes arbejdsplads. Vores arbejdsplads spiller en stor rolle for, hvor sundt vi lever vores liv. Vi påvirker dagligt hinandens holdninger og vaner – på godt og ondt. Derfor betaler det sig at tænke sundhed ind i hverdagen, også når vi er på arbejde og i skole. 

En sund livsstil giver bedre indlæring og forbedret trivsel, og kostvaner påvirker koncentrations og indlæringsevnen.

Sundhedspolitikkens formål

 • vi vil skabe rammer og retningslinier for, hvordan skolen vil arbejde med sundhedsfremmende initiativer
 • vi vil bidrage til at fremme elevernes og medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Odder Gymnasium skal tilbyde et miljø, der giverne elever og ansatte mulighed for at fremme egen og andres sundhed
 • vi vil forbedre elevernes og de ansattes mulighed for at træffe sunde og reflekterede valg i forhold til kost og motion
 • vi vil gøre det lettere for elever og ansatte at træffe de sunde valg.
   

Kost 

Mål:
Elever og ansatte kan købe god, ernæringsrigtig mad. Skolen er forpligtet overfor skolens elever og ansatte til at udbyde et sundt alternativ til madpakken. 

 • der tilbydes varieret kost
 • maden baseres på friske og fedtfattige råvarer
 • der tilbydes dagligt en sund og nærende dagens ret. Dvs. fem forskellige retter hver uge (herunder en månedlig oversigt over dagens ret, som elever og lærere evaluerer og kommer med input til via lectio – evt. i samarbejde med elevrådet)
 • brød baseres på hovedsageligt groft mel
 • pasta- og risretter baseres på fuldkornsprodukter
 • flere produkter baseres på frugt og grønt
 • ingen salatbar, men to færdigblandede salater hver dag. Det tilstræbes at en af disse retter er uden animalske produkter og tilsætningsstoffer
 • fisk eller fiskepålæg på menuen mindst en gang om ugen
 • der tilbydes ikke slik, chips, kage, kakaomælk og sodavand i kantinen. Juice og saftevand tilbydes, hvis disse kan erstatte et af de seks daglige stykker frugt og grønt
 • der tilbydes sundt slik som blandt andet nødder, frugt, god mørk chokolade, mm.
 • til lektiecafé og diverse møder serveres fortrinsvis grovboller og frugt samt te og kaffe. Der tilstræbes variation.
 • der er opstillet vand-automater i 3- og 4-fløjen.

 
Kostpolitikken udvikles og evalueres løbende af et permanent kantineudvalg med deltagelse af repræsentanter blandt skolens ansatte, elever og kantinen. 

 • Lærerne opfordres til at overeje at anvende ”Walk and talk” som et pædagogisk redskab – især i 4. og 5. modul.
 • På skolens område opstilles der redskaber, der opmuntrer til fysisk aktivitet.
   

Mål:
At få skabt nogle rammer, som ikke indbyder til rygning og motiverer rygerne til at holde op. 
Der informeres om rygningens skadelige konsekvenser generelt, og skolens elever og ansatte tilbydes rygestopkurser i samarbejde med Odder Kommune og Odder Apotek.

Mål: At forhindre anvendelse af rusmidler og skabe faste og trygge rammer for lejlighedsvis indtagelse af alkohol. 

 • elever må ikke møde påvirket op til undervisningen, hvilket vil medføre bortvisning
 • i forbindelse med studierejser og ekskursioner orienteres elever og forældre om regler vedrørende alkohol og euforiserende stoffer
 • introduktionsturen for 1.g er alkoholfri
 • nye elever orienteres om skolens rusmiddelpolitik inden for den første måned af deres skolegang
 • hvert år besøger Odder Kommunes SSP medarbejder og misbrugskonsulent 1g klasser og orienterer om de skadelige virkninger vedr. brug af euforiserende stoffer og overdreven brug af alkohol.

Disse er vedlagt som bilag:
Procedurer vedr. afholdelse af elevfester og fredagscafeer på Odder Gymnasium.

Derfor overholdes følgende retningslinjer: 

Motion 

Eleverne skal opmuntres til at bevæge sig mest muligt. Dette gælder både i forbindelse med undervisningen i alle fag, hvor sekvenser med mulighed for bevægelse af og til indlægges, samt i fri- og mellemtimer. Der opstilles udendørs træningsfaciliteter, og ude-arealerne indrettes generelt med henblik på at skabe gode muligheder for motion og bevægelse. 

Eleverne får derudover oplysning om motion og motionsvaner i specielt idræt og biologiundervisningen. 

Der gennemføres forsøgsvis morgenidræt arrangeret af eleverne efterfulgt af et tilbud om et sundt og nærende morgenmåltid. Dermed giver skolen mulighed for en god og sund start på dagen, og der skabes et forum, hvor der kan lægges sidste hånd på lektier og skriftlige afleveringer eller diskuteres aktuelle hændelser fra det forløbne døgn. 

Konkrete tiltag, der gør bevægelse til en del af skole/arbejdsdagen: 

Rygning 

Rygepolitikken er omfattet af nationale regler, som naturligvis også gælder for Odder Gymnasium. Rygning er derfor ikke tilladt på skolens område.

Ved afholdelse af fester er det af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager kun muligt og tilladt at ryge foran hovedindgangen. 

Forbuddet mod rygning gælder i alle situationer, og der kan således ikke dispenseres fra dette. 

Alkohol og rusmidler 

Nedenstående retningslinier vedrørende alkohol og euforiserende stoffer gælder i forbindelse med undervisningen, studierejser og ekskursioner, og er gældende for skolens elever og personale: 

 • Der må på intet tidspunkt indtages alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område. Se skolens alkohol- og rusmiddelpolitik under A-Z.

Vi må alle søge at være ansvarlige for hinanden. Har man kendskab til, eller en begrundet mistanke om, at en enkelt elev/personale eller en gruppe i en klasse er på vej til et egentlig misbrug, bør man tage dette op ved henvendelse til lærerteam, studievejleder eller rektor. 

Udover dette er udarbejdet procedurer vedr. afholdelse af fester og caféer.