studieretninger

Studieretninger

Hvert år i efteråret vælger 1g-eleverne studieretning, og i foråret vælger 2g-eleverne valgfag for 3g og 1g-eleverne vælger valgfag for 2g. Studieretningerne er tilrettelagt, så du oplever et udbytterigt fagligt samspil og har gode forudsætninger for videre studier efter gymnasiet.

Det aktuelle studieretningsudbud for 1g-årgangen 2020-23 fremgår herunder og bliver grundlag for 1g-elevernes valg af studieretning i grundforløbet efteråret 2020.
De oprettede studieretninger for 1g-3g fremgår herunder.

Også valgfagsudbuddet er lavet, så der er muligheder inden for mange forskellige områder - det kunstneriske, naturvidenskabelige, sproglige/humanistiske og samfundsfaglige.

Herunder ser du de oprettede og udbudte studieretninger og valgfag for vores nuværende elever.

Aktuelle studieretninger

3g / årgang 2017-20

Studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

Valgfag til årgang 2017-20:

Oprettede valgfag i 2g (2018/19): astronomi, billedkunst, filosofi, latin, psykologi (alle C)

Oprettede valgfag i 3g (2019/20):
Blok 1: Bi, Fy, Ng, (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (SP), EN, KE (alle B->A), Id, Ps (begge C->B)
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me), Id, (alle C->B), la C, ps C

Se nærmere om bindinger på fagene på Ny elev 2017 under studieretningerne eller under punktet valgfag.

 

2g / årgang 2018-21

Oprettede studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A 

Udbudte valgfag til årgang 2018-21:

Oprettede fag i 2g (2019/20): as, bk, fi, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2020/21):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ng, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2018 

 

 

1g / årgang 2019-22

Oprettede studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

Udbudte valgfag til årgang 2019-22:

Udbudte fag i 2g (2020/21): as, bk, fi, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2021/22):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2019

 

 

0g / årgang 2020-23

Udbudte studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

Udbudte valgfag til årgang 2020-23:

Udbudte fag i 2g (2021/22): as, bk, fi, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2022/23):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C