studieretninger

Studieretninger

Hvert år i efteråret vælger 1g-eleverne studieretning, og i foråret vælger 2g-eleverne valgfag for 3g (og fra årgang 2017: 1g-eleverne vælger valgfag for 2g). Studieretningerne er tilrettelagt, så du oplever et udbytterigt fagligt samspil og har gode forudsætninger for videre studier efter gymnasiet.

Det aktuelle studieretningsudbud (for årgang 2018-21) er grundlag for 1g-elevernes valg af studieretning i grundforløbet efteråret 2018. De oprettede studieretninger for 1g-3g fremgår herunder.

Også valgfagsudbuddet er lavet, så der er muligheder inden for mange forskellige områder - det kunstneriske, naturvidenskabelige, sproglige/humanistiske og samfundsfaglige.

Herunder ser du de oprettede og udbudte studieretninger og valgfag for vores nuværende elever.

Igangværende studieretninger

3g / årgang 2015-18

Studieretninger:

 • bioteknologi A - matematik A - fysik B
 • fysik A - matematik A - kemi B med biologi (C)
 • samfundsfag A - matematik A - idræt B med biologi (C) og kemi (C)
 • samfundsfag A - engelsk A - matematik B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • musik A - matematik B - biologi C med naturgeografi (C)
 • musik A - engelsk A - matematik B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • spansk A (2. fremmedsprog) - engelsk A - psykologi B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • tysk A (2. fremmedsprog) - engelsk A - psykologi B med biologi (C) og naturgeografi (C)

 

Oprettede valgfag til skoleåret 2017/18:

astronomi (C), biologi (B), engelsk (A), filosofi (C), idræt (B), matematik (B+A), mediefag (B), naturgeografi (B), psykologi (C), samfundsfag (B), spansk (begynder A) (=eksisterende hold

2g / årgang 2016-19

Studieretninger:

 • bioteknologi A - matematik A - fysik B
 • fysik A - matematik A - kemi B med biologi (C)
 • samfundsfag A - matematik A - idræt B med biologi (C) og kemi (C)
 • samfundsfag A - engelsk A - matematik B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • musik A - matematik B - biologi C med naturgeografi (C)
 • musik A - engelsk A - matematik B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • latin (A) - græsk (A) med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • spansk A (2. fremmedsprog) - engelsk A - psykologi B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • tysk A (2. fremmedsprog) - engelsk A - psykologi B med biologi (C) og naturgeografi (C)

 

Oprettede valgfag til skoleåret 2018/19:

filosofi (C), fysik (B), idræt (B), matematik (B+A), mediefag (B), musik (B), naturgeografi (B), psykologi (C), samfundsfag (B), spansk (begynder A) (=eksisterende hold), tysk (fortsætter) (A)

1g / årgang 2017-20

Studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

 

Udbudte valgfag til årgang 2017-20:

Oprettede valgfag i 2g (2018/19): astronomi, billedkunst, filosofi, latin, psykologi (alle C)

Udbudte fag i 3g (2019/20):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ng, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om bindinger på fagene på Ny elev 2017 under studieretningerne eller under punktet valgfag.

 

0g / årgang 2018-21

Udbudte studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

Udbudte valgfag til årgang 2018-21:

Udbudte fag i 2g (2019/20): as, bk, fi, ke, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2020/21):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ng, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger mm på Ny elev 2018