studieretninger

Studieretninger

Hvert år i efteråret vælger 1g-eleverne studieretning, og i foråret vælger 2g-eleverne valgfag for 3g (og fra årgang 2017: 1g-eleverne vælger valgfag for 2g). Studieretningerne er tilrettelagt, så du oplever et udbytterigt fagligt samspil og har gode forudsætninger for videre studier efter gymnasiet.

Det aktuelle studieretningsudbud for den kommende 1g-årgang 2019-22 fremgår herunder og er grundlag for 1g-elevernes valg af studieretning i grundforløbet efteråret 2019. Nærmere informationer kommer på hjemmesiden fra d. 1/12 2018.
De oprettede studieretninger for 1g-3g fremgår herunder.

Også valgfagsudbuddet er lavet, så der er muligheder inden for mange forskellige områder - det kunstneriske, naturvidenskabelige, sproglige/humanistiske og samfundsfaglige.

Herunder ser du de oprettede og udbudte studieretninger og valgfag for vores nuværende elever.

Aktuelle studieretninger

3g / årgang 2016-19

Studieretninger:

 • bioteknologi A - matematik A - fysik B
 • fysik A - matematik A - kemi B med biologi (C)
 • samfundsfag A - matematik A - idræt B med biologi (C) og kemi (C)
 • samfundsfag A - engelsk A - matematik B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • musik A - matematik B - biologi C med naturgeografi (C)
 • musik A - engelsk A - matematik B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • latin (A) - græsk (A) med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • spansk A (2. fremmedsprog) - engelsk A - psykologi B med biologi (C) og naturgeografi (C)
 • tysk A (2. fremmedsprog) - engelsk A - psykologi B med biologi (C) og naturgeografi (C)

 

Oprettede valgfag i skoleåret 2018/19:

filosofi (C), fysik (B), idræt (B), matematik (B+A), mediefag (B), musik (B), naturgeografi (B), psykologi (C), samfundsfag (B), spansk (begynder A) (=eksisterende hold), tysk (fortsætter) (A)

2g / årgang 2017-20

Studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

 

Udbudte valgfag til årgang 2017-20:

Oprettede valgfag i 2g (2018/19): astronomi, billedkunst, filosofi, latin, psykologi (alle C)

Udbudte fag i 3g (2019/20):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ng, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om bindinger på fagene på Ny elev 2017 under studieretningerne eller under punktet valgfag.

 

1g / årgang 2018-21

Oprettede studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A 

Udbudte valgfag til årgang 2018-21:

Udbudte fag i 2g (2019/20): as, bk, fi, ke, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2020/21):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ng, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2018 

 

 

0g / årgang 2019-22

Udbudte studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2019