studieretninger

Studieretninger

Hvert år i efteråret vælger 1g-eleverne studieretning, og i foråret vælger 2g-eleverne valgfag for 3g og 1g-eleverne vælger valgfag for 2g. Studieretningerne er tilrettelagt, så du oplever et udbytterigt fagligt samspil og har gode forudsætninger for videre studier efter gymnasiet.

Det aktuelle studieretningsudbud for 1g-årgangen 2023-26 fremgår herunder og bliver grundlag for 1g-elevernes valg af studieretning i grundforløbet efteråret 2023.
De oprettede studieretninger for 2g-3g fremgår herunder.

Også valgfagsudbuddet er lavet, så der er muligheder inden for mange forskellige områder - det kunstneriske, naturvidenskabelige, sproglige/humanistiske og samfundsfaglige.

Herunder ser du de oprettede og udbudte studieretninger og valgfag for vores nuværende elever.

Aktuelle studieretninger

0g / årgang 2024-27

Udbudte studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A


Udbudte valgfag til årgang 2024-27:

Udbudte fag i 2g (2025/26): as, bk, de, fi, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2026/27):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2024

1g / årgang 2023-26

Oprettede studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • latin A - græsk A
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A


Udbudte valgfag til årgang 2023-26:

Udbudte fag i 2g (2024/25): as, bk, de, fi, la, ps (alle C), FrF, TyF (begge C->B) 

Udbudte fag i 3g (2025/26):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2023

2g / årgang 2022-25

Oprettede studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A


Oprettede og udbudte valgfag til årgang 2022-25:

Oprettede fag i 2g (2023/24): as, bk, de, fi, la, ps (alle C) 

Udbudte fag i 3g (2024/25):
Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2022

3g / årgang 2021-24

Oprettede studieretninger:

 • matematik A - fysik A - kemi B
 • matematik A - bioteknologi A - fysik B
 • samfundsfag A - matematik A
 • samfundsfag A - engelsk A
 • engelsk A - tysk forts. A - samfundsfag B
 • engelsk A - spansk A - fransk/tysk forts. C
 • musik A - engelsk A
 • musik A - matematik A


Oprettede valgfag til årgang 2021-24:

Oprettede fag i 2g (2022/23): as, bk, fi, de, la, ps (alle C), FrF (C->B) 

Oprettede fag i 3g (2023/24):
Blok 1: Bi, Fy, Id (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (SP), EN, MA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B)
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me), Id (alle C->B), la C, ps C

Se nærmere om studieretninger, valgfag mm på Ny elev 2021