Sammenlignelig brugerinformation

Brugerinformation

Her finder du udvalgte institutionsspecifikke oplysninger om Odder Gymnasium. Disse oplysninger giver på de forskellige områder en meget præcis karakteristik af gymnasiet og dets kerneområder.

Se skolens Aftale om resultatløn.

Statistikker fra Undervisningsministeriet:
Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse, findes på Undervisningsministeriets statistikside.