Sammenlignelig brugerinformation

Kvalitetssyn

Den daglige undervisning er omdrejningspunktet for den løbende dialog om kvalitetssikring og -udvikling. Den aktuelle tilrettelæggelse ligger i hænderne hos lærerne og klasseteamet ud fra de overordnede principper, som gengives som citat fra skolens målsætningspapir (se også skolens målsætning):

'Undervisningen organiseres med særligt fokus på progression og begynder på det faglige niveau, hvor den enkelte befinder sig. Der arbejdes målrettet på, at hver elev opnår det maksimale faglige udbytte i forhold til sine evner. Derfor gør Odder Gymnasium en særlig indsats for at identificere og udfordre de elever, som har brug for faglig støtte eller ekstra tilbud for at kunne udfolde talentet.

Evaluering af elevernes standpunkt udtrykkes ikke kun i karakterer. Både med hensyn til fagligt niveau og tilegnelse af studiemæssige kompetencer er dialogen om, hvad der er lykkedes, og hvad der kan forbedres,  afgørende for udviklingen af den enkelte elev og for udvikling af undervisningen som helhed.'

De konkrete undervisningsformer evalueres hvert år i forbindelse med den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse, hvor der både udarbejdes skole- og klasserapporter. Disse danne udgangspunkt for en dialog med eleverne om forbedringsmuligheder. På skoleniveau er der dialog mellem ledelse og elevråd og på klasse-niveau diskuteres det mellem studieretningslederne og eleverne.