Elevtrivsel

Elevtrivsel

I flere år har Odder Gymnasium i samarbejde med firmaet ennova om efteråret afholdt en trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever. De seneste år er trivselsmålinger gjort obligatoriske for alle gymnasier. De nyeste resultater ses herunder.

Efter undersøgelsen udarbejdes både en samlet og klassevise rapporter, som skolens ledelse diskuterer med de relevante klasseteam. 
Herefter tages resultaterne som regel op i klassen til diskussion og læring, eller klasseteamet iværksætter andre initiativer på baggrund af disse.

Resultater af ETU

Elevtrivselsundersøgelser:

 

Resultaterne af de nyeste elevtrivselsundersøgelser ses i overblik her:

2020
2019
2018

Detaljer kan ses på Undervisningsministeriets statistiksider om trivsel ved at vælge Midtjylland > Odder Gymnasium > Stx og klikke ind på den enkelte kategori.

Fastholdelsesstrategi

Odder Gymnasium har et relativt lavt frafald, hvilket udregnes som forholdet mellem antal elever, der startede i 1g sammenlignet med antal elever, der får studentereksamen 3 år senere.

Skolens fastholdelsesstrategi bygger på følgende indsatser:

  • Screening af alle 1g-elever for at afdække den enkeltes læse- og stavefærdigheder og evt. behov for tiltag.
  • Introduktionssamtale for alle 1g-elever med studievejlederen for at afdække særlige forhold af ikke-faglig karakter
  • Bekymringssamtaler ved fravær
  • Årgangs- og klassevist arbejde med valgkompetencer, herunder mulighed for individuelle samtaler ved behov, fx omkring studieretningsvalg og valg af valgfag
  • Mentorer/læringsvejledere til at tage sig af elever med særlige problemstillinger
  • Mulighed for at skabe kontakt til diverse relevante, kommunale tilbud
  • Gennemførelse af lektiecafeer med ældre elever som ressourcepersoner.
  • Oprettelse af diverse opsamlingsforløb med lærere i de fag, hvor der konstateres et behov. 
  • Afholdelse af en række møder mellem lærere, studieretningsledere og studievejledere med henblik på at afsøge og løse problemstillinger for enkeltelever (klasseteammøder)
  • Afholdelse af møder mellem studieretningsledere, studievejledere og ledelse med lignende dagsorden (dialogmøder)