Elevtrivsel

Elevtrivsel

I flere år har Odder Gymnasium i samarbejde med firmaet ennova om efteråret afholdt en trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever. Resultaterne ses herunder.

Efter undersøgelsen udarbejdes både en samlet og klassevise rapporter, som skolens ledelse diskuterer med de relevante klasseteam. 
Herefter tages resultaterne som regel op i klassen til diskussion og læring, eller klasseteamet iværksætter andre initiativer på baggrund af disse.

Resultater af ETU

Elevtrivselsundersøgelser:

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 - der blev ikke lavet undersøgelse i 2017
2018

Fastholdelsesstrategi

Odder Gymnasium har et relativt lavt frafald, hvilket udregnes som forholdet mellem antal elever, der startede i 1g sammenlignet med antal elever, der får studentereksamen 3 år senere.

Skolens fastholdelsesstrategi bygger på følgende indsatser:

  • Screening af alle 1g elever mhp. at afdække det faglige niveau.
  • Alle 1g elever får en introduktionssamtale med studievejlederen for at afdække særlige forhold af ikke-faglig karakter
  • Mentorer til at tage sig af elever med særlige problemstillinger
  • Anvendelse af lærere som læringsvejledere
  • Brug af ekstern psykolog
  • Gennemførelse af lektiecafeer med både lærere og ældre elever som ressourcepersoner.
  • Oprettelse af diverse opsamlingsforløb i de fag, hvor der konstateres et behov. 
  • Iværksættelse af ”en til en” undervisning i særlige, afgrænsede tilfælde.
  • Afholdelse af en række møder mellem lærere, studieretningsledere og studievejledere med henblik på at afsøge og løse problemstillinger for enkeltelever (klasseteammøder)
  • Afholdelse af møder mellem studieretningsledere, studievejledere og ledelse med lignende dagsorden (dialogmøder)