Sammenlignelig brugerinformation

Brugerinformation

Her finder du udvalgte institutionsspecifikke oplysninger om Odder Gymnasium. Disse oplysninger giver på de forskellige områder en meget præcis karakteristik af gymnasiet og dets kerneområder.

Se skolens Aftale om resultatløn.

Statistikker fra Undervisningsministeriet:
Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse, findes på Undervisningsministeriets statistikside.

Du kan finde forskellige statistikker for Odder Gymnasium direkte i Datavarehuset: karakterer, fagvalg, eksamensresultater osv.

Via drop down-lister kan du vælge Odder Gymnasium (eller hele landet) og se resultater fra 2005 til 2016.

De seneste resultater

I 2017 dimitterede 158 studenter fra Odder Gymnasium. De fik et samlet eksamensresultat7,6(landsgennemsnittet ligger normalt på 7,3).

Gennemførselsprocenten for denne årgang var 94% (målt som antal dimittender ift. antal elever ved studiestart). Dimittenderne i 2017 har i gennemsnit brugt 35,0 måned på uddannelsen (fuldførelsestid).

Overgang til videre uddannelse (hvor mange % af en årgang er 27 måneder efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse) er sidst offentliggjort for studenterårgang 2014. Her lå Odder Gymnasium på ca. 72%