Sammenlignelig brugerinformation

Brugerinformation

Her finder du udvalgte institutionsspecifikke oplysninger om Odder Gymnasium. Disse oplysninger giver på de forskellige områder en meget præcis karakteristik af gymnasiet og dets kerneområder.

Se skolens Aftale om resultatløn.

Statistikker fra Undervisningsministeriet:
Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse, findes på Undervisningsministeriets statistikside.

Du kan finde forskellige statistikker for Odder Gymnasium direkte i Uddannelsesstatistik: karakterer, fagvalg, eksamensresultater osv. Der er også mulighed for et hurtigt overblik via nøgletal.
I menuerne kan du vælge Odder Gymnasium (eller hele landet) og se resultater fra 2005 til nu: Vælg Gymnasiale uddannelser > stx > Odder Gymnasium.

De seneste resultater

I 2019 dimitterede 166 studenter fra Odder Gymnasium. De fik et samlet eksamensresultat7,5(landsgennemsnittet for stx ligger på ca. 7,4).

Gennemførselsprocenten for denne årgang var ca. 80% (målt som antal dimittender ift. antal elever ved studiestart). Heri er dog også indeholdt udvekslingselever, elever som er skiftet til tilsvarende uddannelser på anden institution og lignende. 
Dimittenderne har i gennemsnit brugt 35,0 måned på uddannelsen (fuldførelsestid).

Overgang til videre uddannelse (hvor mange % af en årgang er 27 måneder efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse) er sidst offentliggjort for studenterårgang 2015. Her lå Odder Gymnasium på ca. 71%