Persondata

Persondata

Persondata

Vi respekterer fuldt ud hensigten og formålet med persondataforordringen og vi har med vores informationssikkerhedspolitik udarbejdet et overordnede rammeværktøj for skolens informationssikkerhed. 

Formålet med informationssikkerhedspolitikken er, at tilkendegive overfor alle der har relation til skolen, at anvendelsen og behandling af information og persondata er underkastet retningslinjer. Politikken skal sikre at skolens kritiske informationer om elever, medarbejdere og diverse samarbejdspartnere bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed. 


Hvis du har kommentarer er du meget velkomne til at kontakte gymnasiet.

Med venlig hilsen
Rasmus Pöckel
Informationssikkerhedsansvarlig

Infopolitik
Infopolitik

Informationspolitik

Informationssikkerhedspolitikken er det overordnede rammeværktøj for Odder Gymnasiums informationssikkerhed.

Se hele dokumentet her: Informationssikkerhedspolitik.

 

 

DPO
DPO

DPO

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. 
Databeskyttelsesrådgiveren for Odder Gymnasium er Charlotte Grace Overgaard som kan kontaktes på følgende måder: 

VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Charlotte Grace Overgaard
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551245
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk