Persondata

Persondata

Vi respekterer fuldt ud hensigten og formålet med persondataforordringen. Vi har i næste afsnit præsenteret dels vores informations-sikkerhedspolitik, som er vores overordnede rammeværktøj for skolens informations-sikkerhed og dels en specifik et orientering om hvordan vi håndterer elevdata korrekt på Odder Gymnasium samt hvilke rettigheder, du har som elev på Odder Gymnasium.

Hvis du har kommentarer er du meget velkomne til at kontakte gymnasiet.

Med venlig hilsen
Jesper D. Rohde Pedersen
Informationssikkerhedsansvarlig

Orienteringer

Odder Gymnasium har to relevante dokumenter som omhandler datasikkerheden for vores elevers data. De kan læses herunder.

  • Informationssikkerhedspolitikken er det overordnede rammeværktøj for Odder Gymnasiums informationssikkerhed. Se hele dokumentet her: Informationssikkerhedspolitik.
  • Orientering om behandling af personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18 år). Som led i din uddannelse på Odder Gymnasium indsamler og behandler Odder Gymnasium personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år – se hele dokumentet her: Elevorientering.

Odder Gymnasiums databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. 
Databeskyttelsesrådgiveren for Odder Gymnasium er Jakob Spliid, der kan kontaktes på følgende måder: 

VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Jakob Spliid
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551245
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk