om OG

Odder Gymnasium er et alment gymnasium og har derfor følgende mål fastsat i lov om de gymnasiale uddannelser: at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Her finder du os:

  

Se OG's profilavis fra Odder Avis, december 2022 HER.