Sammenlignelig brugerinformation

Nøgletal om Odder Gymnasium

Vi har samlet udvalgte institutionsspecifikke oplysninger om Odder Gymnasium på en enkelt side. Disse oplysninger giver på de forskellige områder en meget præcis karakteristik af gymnasiet og dets kerneområder.

Statistikker fra Undervisningsministeriet:
Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse, findes på Undervisningsministeriets statistikside. Detaljer kan søges frem for den enkelte institution via Overblik over gymnasiale institutioner - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk), direkte link til overblik for Odder Gymnasium findes HER

De seneste, overordnede nøgletal ses også her (pr. 29/8 '23):

Karaktergennemsnit ved studentereksamen (studenter 2022): 7,6
Gennemsnit på spørgsmålet: "Jeg er glad for at gå i skole" (skoleåret 2022-23, vurdering 1-5 med 5 bedst): 4,1
Andel elever, der afbrød 1. skoleår (skoleåret 2021-22): 4,5%
Andel elever, der er i gang med en videregående uddannelse 2 år efter studentereksamen (studenter 2019): 47,9 %